Неділя, 20.09.2020, 10:32
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Список рекомендованої літератури

 

Основна

 

1.          Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

2.Господарський кодекс України / rada.gov.ua

3.          Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 16 липня 1999року №996-ХІУ, зі змінами та доповненнями.

4.          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

5.          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

6.              Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

7.               Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

8.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

9.              Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

10.          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ //zakon.rada.gov.ua.

11.          Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання -Прес, 2006. -  287 с.

12.          Аранчій В.І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. / В. І. Аранчій. – К.: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.

13.          Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємств: навч.посіб., В. Д. Чумак. – К.: Професіонал, 2004. – 240 с.

14.          Балабанов   И.Т. Финансовый   анализ   и   планирование   хозяйствующего субъекта. / И.Т. Балабанов   - 2-е изд., доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 298 с.

15.          Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. / [О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова] – К.: Либідь, 2006. – 312 с.

16.          Біла О. Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. / О. Г. Біла – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.

17.          Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2005. – 592 с. в 2-х томах.

18.                        Вовк В. Я.   Кредитування і контроль : навч. посіб. / В. Я. Вовк. – К. : Знання, 2008. – 463 с.

19.          Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. / В.М. Гриньова, Коюда В.О. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання -Прес, 2006. - 423 с.

20.                        Діденко В. М.   Менеджмент : підруч. / В. М. Діденко. – К. : Кондор, 2008. – 584 с.

21.          Економічний аналіз: Навч.посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.

22.          Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. / І.В. Зятковський – К.: Кондор - 2003. - 364 с.

23.                        Коваленко Л. О.   Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – К. : Знання, 2008. – 483 с.

24.                        Кузьмін О. Є.   Бюджетування на підприємстві : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с.

25.                        Пушкар М. С.   Історія обліку та контролю господарської діяльності : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 324 с. – ISBN 966-7952-22-3

26.          Стадник В. В.   Менеджмент : підруч. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2007. – 472 с.

27.           Тарасюк Г. М.   Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. / Г. М. Тарасюк. – Київ, 2005. – 312 с.

28.          Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посібник. / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2000.

29.          Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. / О.О. Терещенко.  – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.

30.          Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. / О.С. Філімоненков. - К.: Кондор, 2005. - 400 с.

31.          Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник / Г. І. Філіна. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

32.          Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. A.M.Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

33.          Фінанси підприємств: Навч. посібник / Партин Т.О., Загородній А.Г. - 2003. - 265с.

34.          Финансы предприятий: Учебник/ Н.В. Кончина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.-М.: ЮНИТИ, 2000. - 265 с.

35.          Швайка Л. А.   Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – Львів : "Новий Світ-2000", 2007. – 268 с.

 

Додаткова

 

36. Андрєєва Л. О.   Розробка та реалізація стратегічного бюджетування діяльності м'ясопереробного підприємства / Л. О. Андрєєва // Держава та регіони. – 2009. – №3. – С.19-23.

37. Бердар М. М.   Бюджетування у системі управління фінансовими ресурсами підприємств / М. М. Бердар // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №5. – С. 82-88.

38. Бузак Н. І.   Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій / Н. І. Бузак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 185-189. – Бібліогр.: с.188-189.

39. Вербовецька С. Г.   Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства / С. Г. Вербовецька // Держава та регіони. – 2008. – №6. – С. 52-55

40. Гнилицька Л.   Контроль та аналіз у бюджетуванні / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №7. – С. 12-24.

41. Дергільова Г. С.   Використання сучасних програмно-технічних засобів у процесі бюджетування / Г. С. Дергільова // Розвиток фінансових відносин в умовах трансформаційних процесів: український вимір : м-ли симпозіуму з нагоди 65-річчя від заснування Харк. ін-ту фінансів УДУФМТ, 16 жовт. 2008 р., Харків. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2008. – С. 169-175.

42. Жибер Т.   Використання результативних показників у бюджетуванні / Т. Жибер // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №9-10. – С.29-32.

43. Жибер Т. В.   Удосконалення процесу бюджетування в Україні / Т. В. Жибер // Фінанси України. – 2009. – №8. – С. 76-81.

44. Косенчук С. Л.   Перспективи впровадження системи бюджетування в установах охорони здоров'я України / С. Л. Косенчук // Наукові праці НДФІ. – 2008. – №3. – С. 22-27.

45. Кузьмін О. Є.   Бюджетування на підприємстві : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с.

46. Неклюдова Т. М.   Сутність та принципи організації бюджетування у банку / Т. М. Неклюдова // Регіональна економіка. – 2009. – №2. – С. 103-112.

47. Полянська А. С.   Забезпечення ефективності роботи малих підприємств на основі застосування системи гнучкого бюджетування в сучасних умовах господарювання / А. С. Полянська, І. В. Миронова // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Вип. 3. Ч. ІІ. – С. 161-169. – Бібліогр.: с.168-169.

48. Сіра Ю. В.   Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції / Ю. В. Сіра // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 176-182. – Бібліогр.: с.182.

49. Стрілецька Л. М.   Сутність та передумови впровадження бюджетування в діяльності підприємства / Л. М. Стрілецька, С. О. Джерелейко // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти : зб. ст. та доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 14-15 травня 2009 р. / МОНУ, Хмельницький нац. ун-т, Ін-т економіки та упр-ня. – Хмельницький, 2009. – Т.2. – С. 109-111.

 

Інтернет - ресурси

 

50. www.bank.gov.ua – Національний банк України.

51. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України.

52. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

53. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.

54. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.
Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz