Неділя, 20.09.2020, 09:43
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу


Пояснювальна записка-рекомендація

З метою складання вступних випробувань з дисципліни " Бухгалтерський облік ІІ ” студентам пропонується 175 тестових теоретичних питань та 30 тестів на розв’язування  задач в розрізі усіх тем дисципліни в 15-ти варіантах. Тести і задачі складені відповідно до робочої програми дисципліни з врахуванням усіх змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Кожен тест має чотири рекомендовані відповіді, лише одна відповідь є правильною.

Задача також має чотири розв’язки, лише одна з яких є правильною. Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студент повинен ґрунтовно володіти термінологією бухгалтерського обліку, орієнтуватись у діючих національних положеннях (стандартах) та інших нормативних актах з бухгалтерського обліку. При розв’язуванні задач слід чітко описати послідовність(алгоритм) виконання дій та пояснення до них, після чого обрати одну правильну відповідь, також необхідно пам’ятати про правила заокруглення показників (коефіцієнтів, відсотків, тощо).

Студенти повинні знати законодавчі акти та нормативні документи з питань організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах та організаціях різних форм власності і господарювання.

Студенти повинні вміти користуватись нормативно-законодавчими актами, навчальними посібниками, довідковою літературою та інструктивними матеріалами, оформляти бухгалтерські документи, здійснювати їх перевірку та опрацювання, відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, проводити записи в облікових регістрах, складати фінансову (бухгалтерську) звітність.

Зміст тем дисципліни:

Тема 1. Міжнародні принципи й організація обліку за національними стандартами

Передумови переходу України на міжнародні принципи обліку. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Облікова політика підприємства як інструмент організації бухгалтерського обліку.

Тема 2. Облік грошових коштів

Нормативно - правове забезпечення порядку ведення касових операцій. Документування та облік касових операцій. Інвентаризація каси. Види та форми безготівкових розрахунків. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банків. Оформлення розрахункових документів та приймання їх установами банків. Облік операцій на поточному рахунку. Облік операцій на інших рахунках у банку.

Тема 3. Облік розрахункових операцій та інших активів

Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Особливості обліку розрахунків за векселями. Облік резерву сумнівних боргів.

Тема 4. Облік поточних зобов'язань

Поняття та оцінка поточних зобов'язань. Облік операцій за короткостроковими кредитами банків, розрахунків з постачальниками і підрядниками, бюджетом, державними цільовими фондами та іншими поточними зобов'язаннями. Застосування регістрів бухгалтерського обліку для аналітичного і синтетичного обліку розрахунків за поточними зобов'язаннями. Порядок здійснення інвентаризації розрахунків за поточними зобов'язаннями .

Тема 5. Облік товарно - матеріальних цінностей

Запаси, їх визнання, класифікація та оцінка. Характеристика рахунків з обліку товарно-матеріальних цінностей . Документальне оформлення та облік

Тема 6. Склад і облік необоротних активів

Сутність необоротних активів, їх оцінка, класифікація та завдання обліку. Документальне оформлення руху основних засобів. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів. Облік ремонту та модернізації основних засобів. Облік наявності та руху нематеріальних активів, інших необоротних активів. Облік амортизації (зносу) основних засобів та інших необоротних активів. Особливості проведення інвентаризації необоротних активів. Відображення операцій з необоротними активами у облікових регістрах та фінансовій звітності.

Тема 7. Облік праці та заробітної плати

Види, форми та системи оплати праці. Документальне оформлення операцій з нарахування та виплати заробітної плати. Порядок нарахування відпускних сум та допомог по тимчасовій непрацездатності. Види утримань із заробітної плати та порядок їх здійснення. Відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку. Аналітичні та синтетичні регістри для обліку заробітної плати.

Тема 8. Облік довгострокових зобов'язань

Види довгострокових зобов'язань та завдання їх обліку. Документальне оформлення операцій з довгостроковими зобов'язаннями. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов'язань: довгострокових позик, векселів виданих, зобов’язань з оренди та інших.

Тема 9. Облік інвестицій

Види інвестицій, їх значення та завдання обліку. Функції інвестицій. Аналітичний, синтетичний облік та документальне оформлення капітальних інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік операцій з поточними фінансовими інвестиціями .

Тема 10. Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань

Визнання, функції та структура власного капіталу. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку забезпечення зобов'язань. Організація аналітичного обліку в регістрах бухгалтерського обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань. Облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень

 

Тема 11. Облік витрат за елементами

Умови визнання та класифікація витрат за елементами відповідно до П(С)БО. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік витрат. Організація обліку витрат за елементами. Відображення витрат за елементами у системі рахунків бухгалтерського обліку. Аналітичні та синтетичні регістри для обліку витрат за елементами.

Тема 12. Облік витрат за видами діяльності

Завдання обліку, класифікація та критерії визнання витрат за видами діяльності відповідно до П(С)БО. Склад витрат основної та іншої операційної діяльності. Склад витрат інвестиційної та фінансової діяльності. Склад витрат надзвичайної діяльності. Відображення витрат діяльності на рахунках бухгалтерського обліку. Характеристика виробничих витрат, їх класифікація та принципи формування виробничої собівартості продукції. Синтетичний та аналітичний облік виробничих витрат. Відображення операційних витрат у системі рахунків бухгалтерського обліку. Особливості обліку інших витрат діяльності. Відображення витрат в облікових регістрах та звітності.

Тема 13. Облік доходів і результатів операційної діяльності

Організація обліку та критерії визнання доходів. Оцінка та класифікація доходів від основної операційної та іншої операційної діяльності. Відображення доходів та результатів операційної діяльності на рахунках бухгалтерського обліку. Застосування регістрів бухгалтерського обліку для аналітичного і синтетичного обліку доходів від операційної діяльності.

 

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

Поняття та класифікація доходів і фінансових результатів. Структура П(С)БО 15 та основні терміни. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік доходів і фінансових результатів. Облік операцій з доходами в системі рахунків бухгалтер­ського обліку. Порядок визначення фінансових результатів діяльності підпри­ємства. Облік фінансових результатів діяльності на рахунках бухгалтерського обліку. Розкриття інформації про доходи в регістрах бухгалтерського обліку та звітності.

Тема 15. Принципи і методи калькулювання за галузями виробництва

Поняття об'єктів калькулювання та калькуляційних одиниць. Принципи калькуляційної роботи. Групування витрат за калькуляційними статями та економічними елементами за галузями виробництва. Структура витрат будівельного виробництва. Структура витрат транспортного підприємства. Структура витрат сільськогосподарських підприємств. Методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат за статтями калькуляції та економічними елементами

 

Тема 16. Особливості обліку операцій у різних галузях економіки

Особливості застосування Плану рахунків для обліку господарських операцій у різних галузях економіки. Робочий план рахунків підприємств будівельної галузі.  Робочий план рахунків транспортного підприємства.  Робочий план рахунків торговельних підприємств.  Облік витрат  виробничої діяльності та готової продукції. Класифікація доходів у будівництві, торгівлі, в транспортних підприємствах. Аналітичний та синтетичний облік витрат, доходів та фінансових результатів у будівництві, торгівлі, в транспортній галузі.

Тема 17. Бухгалтерська звітність

Загальні вимоги до бухгалтерської (фінансової) звітності. Мета, склад і елементи бухгалтерської (фінансової) звітності. Принципи підготовки звітності та аналіз господарської діяльності за її показниками .Загальна характеристика та зміст статей балансу. Структура та зміст статей звіту про фінансові результати. Принципи складання звіту про рух грошових коштів. Методика складання та зміст статей звіту про власний капітал. Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності.

 Тема 18. Особливості обліку в бюджетних організаціях

Особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. Принципи обліку доходів, видатків та внутрішніх розрахунків бюджетних установ. Особливості обліку необоротних активів та формування власного капіталу бюджетних установ.

Список рекомендованої літератури
Основна література

1.      Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996 – ХІV(зі змінами і доповненнями).

2.      Податковий кодекс України: від 2 грудня 2010 р. № 2755-VІ.

3.      Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Закон України від 08 липня 2010 року  № 2464-VI (зі змінами та доповненнями).

4.      Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ МФУ від 11 серпня 1994 р. № 69.

5.      Про визначення розміру збитків, заподіяних підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і валютних цінностей: Закон України від 06 червня 1995 року № 217/95-ВР.

6.      Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р.  №637 (зі змінами і доповненнями).

7.      Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1998 р. № 59 (зі змінами і доповненнями).

8.      Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності: Затверджено наказом Міністерства фінансів України 22.11.2004 р. № 732.

9.      Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Затверджено наказом Міністерством фінансів України 22.12.2000 р. № 356.

10.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затверджено наказом Міністерством фінансів України  30.09.2003 р. № 561.

11.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.11.09 № 1327.

12.  Методичні рекомендації із формування собівартості продукції (робіт, послуг): Затверджено наказом Державного комітету промислової політики України від 9 липня 2007 року N 373.

13.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Затверджено наказом Міністерством фінансів України 10.01.2007 р. №2.

14.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291(зі змінами і доповненнями).

15.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291(зі змінами і доповненнями). 

16.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

17.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87(зі змінами і доповненнями).

18.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

19.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

20.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

21.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок у фінансовій звітності”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137.

22.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  7 "Основні засоби”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 № 92(зі змінами і доповненнями).

23.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242.

24.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246(зі змінами і доповненнями).

25.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 жовтня 1999 р. № 237.

26.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20.

27.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91.

28.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181.

29.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290(зі змінами і доповненнями).

30.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318(зі змінами і доповненнями).

31.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353.

32.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об’єднання підприємств”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 1999 р. № 163.

33.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193.

34.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601.

35.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415.


Інтернет - ресурси

36.  www. me.gov.ua – Міністерство економіки України

37.  www. minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України

38.  www. bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz