Неділя, 20.09.2020, 10:59
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу


Пояснювальна записка

З метою складання вступних випробувань з дисципліни "Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено відповідно до робочої програми дисципліни з урахуванням змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Тести складені зі всіх тем навчальної дисципліни. Кожен тест має чотири рекомендовані відповіді, правильною з яких є лише одна.

Розв’язуючи задачі студенту необхідно прописати послідовні, логічні дії з розв’язку та пояснення до нього. Кожна задача також має чотири відповіді, однак правильною є лише одна.

Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студенти повинні вміти проводити аналіз балансу підприємства, аналіз структури, стану та ефективності використання майна, капіталу, оборотних активів, аналіз використання грошових потоків підприємством, аналіз стану ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості і кредитоспроможності підприємства, аналіз ефективності інвестиційних проектів, аналіз показників ділової активності та рентабельності, комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємств, порівнювати розраховані показники в динаміці, робити висновки за результатами аналізу та розробляти пропозиції щодо покрашення фінансового стану.

 

Зміст тем дисципліни

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу

Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній).

Методи та прийоми фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників. порівняльний та фак­торний аналіз. Класифікація методів аналізу: неформалізовані та формалізовані. Традиційні методи економічної статистики, математико-статистичні методи, що застосовуються у фінансовому аналізі.

Схема побудови аналітичного процесу. Взаємозв'язок етапів та нап­рямів аналізу. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства. Характеристика форм фінансової звітності. Методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів. Необхідність та порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний баланс-нетто. Економічна оцінка балансу підприємства.

Оперативна звітність та обсте­ження як джерела інформації для фінансового аналізу.

Тема 3. Аналіз майна підприємств

Значення й методи аналізу майна підприємства. Аналіз структури майна підприємства. Аналіз динаміки майна підприємства. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують стан використання майна підприємства. Основні напрямки поліпшення використання майна підприємства та оптимізації джерел його формування.

 

Тема 4. Аналіз оборотних активів

Суть, склад і структура оборотних активів. Аналіз структури оборотних активів. Аналіз обертання активів та ефективності їх використання.

Аналіз наявності власних оборотних коштів. Забезпеченість влас­ними оборотними коштами. Причини змін загальної суми власних оборот­них коштів. Аналіз причин створення надлишку (нестачі) власних обо­ротних коштів. Аналіз іммобілізації оборотних коштів. Використання в обороті вільних оборотних коштів.

Оцінка викорис­тання оборотних активів за видами. Аналіз стану нормативних оборотних активів по окремих статтях. Додержання планових розмірів запасів.

 Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз кредиторської заборгова­ності.

 

Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств

Значення й методи аналізу капіталу підприємства. Аналіз структури капіталу підприємства. Аналіз динаміки капіталу підприємства. Класифікація, порядок розрахунку та методи оцінки показників, що характеризують стан використання капіталу підприємства. Основні напрямки поліпшення ви­користання капіталу підприємства та оптимізації джерел його формування.

Тема 6. Аналіз грошових потоків

Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяль­ності підприємства. Необхідність, мета та завдання використання грошових потоків на підприємстві. Поняття чис­того грошового потоку. Класифікація вхідних грошових потоків підприємства та їх характеристика і аналіз.

Класифікація вихідних грошових потоків підприємства, їх характеристика й аналіз. Стратегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки Аналіз грошових коштів від основної діяльності підприємства. Аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства.

Балансовий метод оцінки грошових надходжень. Процентний метод оцінки грошових потоків. Методи розрахунку обертання грошових потоків. Оцінка динаміки грошових потоків по періодах.

Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів. Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства. Факторний аналіз грошових потоків. Шляхи поліп­шення управління грошовими потоками. Оптимізація грошових потоків.

Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств

Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану. Основні показники ліквідності підприємства: коефі­цієнти поточної та абсолютної ліквідності, критичної оцінки, поточної заборгованості та довгострокових зобов'язань; обертання активів: співвідношення вхідних грошових потоків і заборгованості акціонерам; співвідношення вхідних грошових потоків і довгострокових зобов'язань кредиторам; співвідношення пасивів та зобов'язань акціонерам; період інкасації дебіторської заборгованості; тривалість матеріальних запасів, тривалість кредиторської заборгованості. Порядок розрахунку показників ліквідності й методи їх оцінки.

Сутність платоспроможності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану. Основні показники платоспроможності підприємства: відношення довгострокової заборгованості до акціонерного капіталу; відношення надходження готівки від операцій до довгострокової заборгова­ності; відношення чистого прибутку до сплати податків і відсотків до вип­лачених відсотків по кредиту; відношення суми надходжень від операцій і відсотків по кредиту до відсотків по кредиту; відношення чистого прибутку до сплати податків і здійснення постійних витрат до постійних витрат; від­ношення суми надходжень готівки від операцій і постійних витрат до постійних витрат: відно­шення стійких активів до довгострокової заборгованості; співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів: коефіцієнт зміни ліквідаційної вартості підприємства за аналізований період.

Порядок розрахунку перелічених показників платоспроможності і методи їх оцінки.

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Сутність фінансової стійкості підприємства. Фактори, що впливають на фінансову стійкість. Основні показники фінансової стійкості: коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт інвестування, коефіцієнт маневрування, коефіцієнт забезпечення. Порядок розрахунку показників та методи їх оцінки. Типи фінансової стійкості.

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств

Сутність кредитоспроможності підприємства. Основні напрямки аналізу кредитоспроможності: аналіз фінансових коефіцієнтів, аналіз руху коштів, оцінка ділового середовища. Класифікаційні моделі для оцінки кредитоспроможності. Методика комплексного аналізу кредитоспроможності. Оцінка кредитоспроможності за методикою НБУ.

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

Сутність ділової активності підприємства. Показники, що характеризують ділову активність підприємства – порядок їх розрахунку та методи оцінки. Порядок здійснення аналізу ринкової активності підприємства. Порядок розрахунку та методи оцінки показників, що характеризують обіг акцій на вторинному ринку.

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств

Поняття прибутковості та рентабельності підприємства. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства. Аналіз впливу факторів на зміну показників прибутковості та рентабельності.

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств

Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів. Методи оцінки: метод розрахунку періоду окупності; метод визначення розрахункової норми доходу; метод визначення чистої приведеної вартості; метод розрахунку внутрішньої норми доходу; метод розрахунку рентабельності інвестицій. Порівняльний аналіз і вибір інвес­тиційних альтернатив. Аналіз фінансування інвестиційних проектів: засоби фінансування; джерела коштів. Оптимізація розподілу інвестицій по проектах. Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів: методи аналізу ризику, методи зниження ризиків.

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

Метод комплексної оцінки фінансового стану підприємств. Сутність рейтингового методу оцінки підприємств. Методи створення рейтингу за допомогою ряду показників, кластерного аналізу, матричний метод аналізу, метод бальних оцінок.

Метод порівняльної рейтингової оцінки, метод рейтингового фінансового аналізу, інтегральна рейтингова оцінка.

Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності підприємства.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz