Неділя, 20.09.2020, 09:14
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу


Пояснювальна записка

 

З метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств II» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені відповідно до робочої програми дисципліни з урахуванням змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Тести складені з усіх тем навчальної дисципліни. Кожен тест має чотири рекомендовані варіанти відповіді,  правильним з яких є лише один.

При вирішенні тестових завдань на розв’язування задач абітурієнту слід не тільки вказати правильний варіант відповіді, але і записати назви показників, методику їх розрахунку, арифметичні дії, пов’язані з їх визначенням.

Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студенти повинні володіти законодавчим та інструктивним матеріалом, що містить інформацію про порядок здійснення фінансової діяльності суб’єктами господарювання в усіх сферах економіки; особливості функціонування суб’єктів господарювання в умовах конкуренції, а також вміти здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств; вміло використовувати дані фінансової звітності для розрахунку основних показників, що характеризують фінансовий стан суб’єктів господарювання та результати їх діяльності; логічно осмислювати та творчо оцінювати різні ситуації, що відбуваються в умовах ринкової економіки.

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Організація фінансової діяльності підприємств

Розкриття суті і поняття фінансів підприємств. Фінанси підприємств як головна і визначальна ланка фінансової системи держави. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб’єктами господарювання, з державою, з банками, страховими компаніями.

Виробництво, як матеріальна база фінансів підприємств. Матеріальний зміст фінансів підприємств. Призначення фінансів підприємств. Основні принципи та методи організації фінансів підприємств: фінансова незалежність, відповідальність за фінансові результати, самоокупність та самофінансування.

Сутність фінансових ресурсів підприємств. Фінансові ресурси підприємств як сукупність власного, позичкового та залученого грошового капіталу, який використовується підприємствами для формування своїх активів та здійснення виробничо-фінансової діяльності.

Фінансова діяльність та фінансова робота. Основні завдання фінансової діяльності. Зміст завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. Напрямки фінансової роботи на підприємстві. Фінансовий механізм підприємства.

 

Тема 2. Здійснення грошових розрахунків підприємств

Сутність та значення грошових розрахунків діяльності підприємств. Економічний зміст, принципи організації та класифікація розрахунків.

Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація готівково-грошових розрахунків. Порядок зберігання та використання грошових коштів підприємствами, регламентація цього процесу законодавчими та нормативними документами.

Сутність безготівкової форми розрахунків. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями; розрахунки платіжними вимогами-дорученнями; розрахунки з застосуванням чеків; розрахунки акредитивами, розрахунки векселями; інші форми розрахунків.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст та значення для забезпечення господарської діяльності. Санкції за порушення розрахунково-платіжної та касової дисципліни.

Тема 3. Формування доходів підприємств

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення в розширенні виробництва. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства (валовий дохід, чистий дохід, прибуток, загальний прибуток, чистий прибуток).

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Чинники, які впливають на величину виручки.  Розрахунок, планування та розподіл виручки від реалізації продукції. Види цін, що використовуються для вартісного обліку господарських операцій: оптові, відпускні, роздрібні, світові. Надходження від фінансової та інвестиційної діяльності: від реалізації фінансових інвестицій, дивіденди одержані, відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами, від реалізації необоротних активів.

Тема 4. Оподаткування підприємств

Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. Види податків, які сплачують підприємства.

Непрямі податки і напрямки їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Податок на додану вартість: платники, об’єкти оподаткування та визначення податкового обороту. Пільги щодо податку. Податкове зобов’язання та податковий кредит. Акцизний збір: об’єкти оподаткування, ставки, порядок обчислення. Мито та митні збори: види мита, об’єкт оподаткування, ставки мита, нарахування мита.

Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Скорегований валовий дохід. Скореговані валові витрати. Майнові податки: податок з власників транспортних засобів, плата за землю, податок на нерухомість та інші податки та збори.

Обов’язкові відрахування підприємств до державних цільових фондів та їх вплив на фінансово-господарську діяльність.

 

Тема 5. Формування і використання фінансових ресурсів підприємств

Фінансові ресурси підприємства, як носії фінансових відносин. Вартісне значення фінансових ресурсів підприємств. Класифікація фінансових ресурсів. Внутрішні та зовнішні джерела формування фінансових ресурсів.

Власні фінансові ресурси. Статутний капітал. Прибуток. Амортизаційні відрахування.

Залучені та позичені фінансові ресурси. Заборгованість за авансами замовлень. Заборгованість за платежами до бюджету. Кредити банків. Комерційні кредити. Бюджетні кредити. Лізинг. Факторинг. Франшиза.

Поняття збалансованості фінансових ресурсів. Показники, що характеризують ефективність використання фінансових ресурсів підприємств: рентабельність (загальна, розрахункова).

     

Тема 6. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Склад та структура основних засобів підприємства. Показники стану та ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос та амортизація основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність та склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси.

Залучення коштів від інших суб’єктів господарювання: продаж акцій, пайові внески.

Кредитування відтворення основних засобів. Державне фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення.

 

Тема 7. Визначення фінансового стану підприємств

Сутність фінансового стану підприємства. Основні показники, які характеризують фінансовий стан підприємства: прибутковість (рентабельність); оптимальний розмір прибутку; наявність оптимальних розмірів власних оборотних активів; наявність власних джерел формування оборотних активів в обсязі, достатньому для їх покриття; платоспроможність та інші.

Сутність платоспроможності. Чинники, що впливають на стан платоспроможності підприємств. Методика  оцінки рівня платоспроможності підприємства: методи коефіцієнтів (нормативний, порівняльний аналіз).

Ліквідність підприємства, її сутність, показники  та методика їх розрахунку. Оцінка показників ліквідності. Чинники, що впливають на стан ліквідності.

Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку та оцінки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Прогнозування фінансового стану підприємства.

 

Тема 8. Фінансове планування і прогнозування на підприємствах

Фінансове планування, його зміст, призначення, склад і завдання. Види фінансового планування та їх характеристика. Методи фінансового планування: балансовий метод, програмно-цільовий метод, нормативний метод, метод коефіцієнтів.

Бізнес-план як вид фінансового планування. Зміст та структура фінансового плану підприємства (баланс доходів та видатків). Складання та виконання фінансового плану.

Оперативне фінансове планування надходження коштів і здійснення платежів, його призначення.

Фінансове прогнозування, його суть та значення.

 

Тема 9. Фінансова санація підприємств

Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст і порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка програми санації.

Фінансові джерела санації підприємств. Форми фінансової санації. Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Санація із залученням додаткових коштів. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Банкрутство підприємства: причини та наслідки.

Санація реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz