Неділя, 20.09.2020, 10:52
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Додаткова література

1.     Порядок проведення досудової санації державних підприємств: Затверджено Постановою КМУ від 17.03.2000р. №515, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

2.     Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25%, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію: Затверджене Наказом Фонду Державного майна України від 12.10.2001р. №1865, зі змінами та доповненнями // http://zakon.rada.gov.ua.

3.     Адаменко М. Г.   Перспективи використання системи контролінгу на підприємствах України / М. Г. Адаменко // Вісник ДДФА. – 2008. – №1. – С. 139-142.

4.            Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, - 1998. – 421с.

5.            Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К., - 1999. – т 1,2. – 386с.

6.            Бердар М. М.   Бюджетування у системі управління фінансовими ресурсами підприємств / М. М. Бердар // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №5. – С. 82-88.

7.            Бойчук А. А.   Контролінг як обліково-аналітична підсистема в інформаційно-аналітичній системі управління підприємством / А. А. Бойчук // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Вип. 3. Ч. І. – С. 239-247. – Бібліогр.: с.246-247.

8.            Брижань І. А.   Контролінг в ситемі інструментів забезпечення платоспроможності підприємства / І. А. Брижань, С. М. Кучер // Економіка і регіон. – 2009. – №3. – С. 55-60

9.                       Гребець О. Б.   Контролінг як сучасна система управління / О. Б. Гребець // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 71-72.

10.        Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. / И.А. Бланк. – М.: Финансы и статистика, - 1996. – 482с.

11.        Вареня В. Договори доручення у зовнішньоекономічній діяльності / В. Вареня // Дебет-Кредит. – 2008. - № 23. – С. 34-39.

12.        Верхоглядова Н. І.   Контролінг у системі управління підприємством / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2008. – №5. – С. 16-21. – Бібліогр.: с.21

13.        Гайдукова Т.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств промислової галузі (інституціональний контекст) / Т.П. Гайдукова  // Держава та регіони. – 2008. - № 3. – С. 61-64.

14.        Дахн І.І. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник / І.І. Дахна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 360 с.

15.        Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. – К.: Центр навчальної літератури, 2007 . – 328с.

16.        Дехтяр А.О. Вплив держави на процес страхування зовнішньоторговельних операцій / А.О. Дехтяр // Економіка та держава. – 2008. - № 11. – С. 100-101.

17.        Дудчак В.І. Митна справа: Навчальний посібник / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 345 с.

18.        Задорожна Р. П.   Контролінг як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Р. П. Задорожна // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 46-50.

19.        Иванова Г.П.  Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / Г.П. Иванова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, - 1995. – 320 с.

20.        Івашківська І. Фінансовий аналіз злиттів та поглинань компаній / І. Івашківська // Фінансовий ринок України. – 2008. - № 2. – С. 29-33.

21.        Каляка С.В. Побудова системи протидії загрозам та небезпекам здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства / С.В. Каляка // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. - № 5. – С. 46-53.

22.        Коваленко В.Н. Зовнішньоекономічна діяльність як напрям розвитку світо господарських зв’язків: теоретичні основи, інструменти і заходи стимулювання /                В.Н. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 18. – С. 28-32.

23.        Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент / М.Н.  Крейнина. – М.: Изд. «Дело и сервис»,1998. – 456с.

24.        Крендісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / А.І. Крендісов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 360 с.

25.        Макогон Ю.В.Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник /  Ю.В. Макогон. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 424 с.

26.        Мильнер Б.З. Теория организаций / Б.З. Мильнер. – М.: ИНФРА, - 1998 – 336 с.

27.        Москвін С.О. Реорганізація підприємства у контексті нового законопроекту "Про банкрутство” / С.О. Москвін // WELCOME. – 1998. – №11-12. – С. 4

28.        Мудрак Р.П. Розширення експортних можливостей: зовнішньоторговельні вигоди та внутрішньо продовольчі ризиким/ Р.П.  Мудрак // Економіка АПК. – 2008. - № 4. – С. 122-127.

29.        Павловська О. В.   Роль планування у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства / О. В. Павловська, Т. М. Бойчак // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 17-22. – Бібліогр.: с. 21-22

30.        Паровий О. Стан та перспективи реструктуризації в Україні. У зб.: Реструктуризація з метою створення середніх підприємств / О. Паровий. К.: НБУ, 2000. – С. 13.

31.        Пилипчук О. В.   Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О. В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. – С. 26-30.

32.        Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др. – М.: ЮНИТИ, - 1997. – 520 с.

33.        Прокопець О. В.   Аналіз інвестиційно-фінансової діяльності підприємств / О. В. Прокопець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №4. – С. 93-95.

34.        Путятин Ю. Стратегия розвития предприятия / А. Путятин, Л. Пушкарь, А. Тридед  // Бизнесинформ. – 1998. - №23-24. – С. 110

35.        Тарасюк М. В.   Види контролінгу в управлінні торговельними мережами /         М.В. Тарасюк // Економіка та держава. – 2010. – №1. – С. 35-37

36.        Терещенко О.О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / О.О.  Терещенко // Фінанси України. – 2001. - №12. – С. 56

37.        Уткин Э.А. Курс менеджмента: Учебник для вузов / Финансовая академия при Правит-ве Рос. Федерации / Э.А. Уткин. – М.: Зеркало, - 1998.

38.        Стояновой Е.С. Финансовый менеджмент / Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, - 1996.

39.        Стрілецька Л. М.   Сутність та передумови впровадження бюджетування в діяльності підприємства / Л. М. Стрілецька, С. О. Джерелейко // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти : зб. ст. та доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 14-15 травня 2009 р. / МОНУ, Хмельницький нац. ун-т, Ін-т економіки та упр-ня. – Хмельницький, 2009. – Т.2. – С. 109-111.

40.        Сіра Ю. В.   Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції / Ю. В. Сіра // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 176-182. – Бібліогр.: с.182

41.        Чернишова Ю.В. Финансовое оздоровление предприятий / Ю.В. Чернишова. - К.: Кондор, 2005. - 615 с.

42.        Шмаленко Я.В. Формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства /            Я.В.  Шмаленко // Держава та регіони. - № 3. – С. 272-278.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz