Неділя, 20.09.2020, 10:34
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Плани семінарських занять

 

для груп ФК-101, ФК-102, ФК-103, ФК-104, ФК-105 (ФМСДП)

(20 год.)

Змістовий модуль 1. Суть, учасники фінансового ринку та особливості регулювання їх діяльності

 

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Семінарське заняття 1 (2 год.)

 

Мета заняття.  Закріпити теоретичні знання студентів щодо сутності та ролі фінансового ринку, його функцій, механізму накопичення і трансформації вільних грошових коштів, особливостей діяльності основних суб’єктів фінансового ринку, щодо основних структурних сегментів ринку та базових фінансових інструментів. Розвивати логічне мислення і комунікативні здібності студентів.

 

ПЛАН

 

  1. Передумови виникнення фінансового ринку, його роль та функції.
  2. Рух фінансових потоків в економіці та механізми його забезпечення.
  3. Суб’єкти фінансового ринку. Класифікація учасників за формою та функціями.
  4. Система взаємодії суб’єктів ринку фінансових послуг.
  5. Особливості функціонування структурних сегментів фінансового ринку.
  6. Фінансові активи, їх класифікація та властивості.

         Рекомендована література: 13, 33, 34, 37, 44, 48, 52

 

 

 

Тема 2. Регулювання фінансового ринку

Семінарське заняття 2 (2 год.)

Мета заняття. Поглибити і систематизувати знання студентів з питань державного регулювання спеціально уповноваженими органами виконавчої влади та об’єднаннями професійних учасників фінансового ринку в цілому та окремих його сегментів, зокрема, привчити користуватися нормативно-правовими актами, інструктивним матеріалом. Розвивати логічне мислення студентів.

 

ПЛАН

1.      Основні завдання державного регулювання фінансового ринку.

2.      Роль Верховної ради, Кабінету міністрів та Міністерства фінансів України у регулюванні ринку фінансових послуг.

3.      Національний банк України як орган регулювання ринку банківських послуг.

4.      Діяльність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Діяльність Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

5.      Функції Антимонопольного комітету та Фонду державного майна України у регулюванні фінансового ринку.

6.      Саморегулівні організації на фінансовому ринку.

         Рекомендована література: 3, 8, 13, 14, 24, 32, 33, 44, 48, 50

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Фінансові посередники

 

Семінарське заняття 3 (2 год.)

Мета заняття. Розглянути поняття, основні функції та переваги фінансових посередників, поглибити теоретичні знання студентів щодо фінансових послуг, які надаються на фінансовому ринку банківськими установами, небанківськими кредитними інститутами. Формувати економічне мислення студентів.

 

ПЛАН

1.      Поняття фінансового посередництва. Функції фінансових посередників та їх роль для функціонування ринку фінансових послуг.

2.      Банківська система як складова системи посередництва на ринку фінансових послуг. Універсальні та спеціалізовані банки.

3.      Основні банківські операції на фінансовому ринку.

4.      Небанківські кредитні інститути: кредитні спілки, ломбарди та каси взаємної допомоги.

5.      Особливості послуг, які надають факторингові та лізингові компанії.

     Рекомендована література: 3, 7, 26, 33, 34, 37, 43, 44, 48, 52

 

Змістовий модуль 2. Особливості функціонування ринку капіталів та похідних фінансових інструментів

 

Тема 4. Процентні ставки та їх структура

Семінарське заняття 4 (2 год)

 

Мета заняття. Порівняти  зміст терміну "процентна ставка”, розглянути її структуру та види, дати характеристику основним підходам до визначення процентних ставок. Розвивати економічне мислення студентів, формувати вміння застосовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності.

ПЛАН

 

1.                                Процентні ставки, їх види. Номінальна та реальна процентні ставки.

2.                              Структура процентних ставок.

3.                              Підходи до визначення процентних ставок.

       Рекомендована література: 43, 44, 47, 58, 69, 71, 72.

 

 

Тема 5. Ризик і ціна капіталу

Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

Семінарське заняття 5 (2 год.)

Тема заняття: Особливості функціонування ринку капіталів, ризик та ціна капіталу

Мета заняття: Поглибити теоретичні знання студентів щодо видів цін на фінансовому ринку,  механізмів ціноутворення, процентних ставок, видів ризиків та методів управління ними. Розкрити зміст поняття "цінний папір”, визначити роль, особливості, суб’єктів та функції ринку капіталів. Охарактеризувати облігацію як основний інструмент позики на фінансовому ринку, розглянути її види. Ознайомити студентів із нормативно-правовими актами, які регулюють процеси випуску, розміщення та обігу облігацій в Україні.

 

 

ПЛАН

1.  Ціноутворення на фінансовому ринку.

2.    Процентні ставки, їх види. Структура процентних ставок.

3.    Поняття та види ризиків.

4.    Методи управління фінансовими ризиками.

5.      Ринок капіталів: його роль, структура, учасники та функції.

6.      Сутність облігації як цінного паперу. Види облігацій.

         Рекомендована література: 28, 33, 34, 35, 36, 43, 52, 53, 54

 

Тема 7. Ринок пайових цінних паперів

Семінарське заняття 6 (2 год)

 

Мета заняття. закріпити тереотичні знання студентів щодо визначення поняття "пайовий цінний папір”, охарактеризувати акцію як основний пайовий інструмент на фінансовому ринку, розглянути її види. Розкрити суть методів формування пакетів акцій та оцінювання акцій. Визначити суть дивідендів, а також значення й основні завдання дивідендної політики, ознайомити студентів з видами дивідендних виплат. Розвивати економічне мислення студентів, формувати професійні навички фахівців у сфері фінансів. 

 

ПЛАН

 

1.    Сутність акції як цінного паперу. Види акцій.

2.    Особливості формування пакетів акцій та методи оцінювання акцій.

3.    Сутність інвестиційних сертифікатів як видів пайових цінних паперів.

      Рекомендована література: 1, 4, 14, 37, 38, 44, 47, 51, 61, 62, 72.

 

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів

Семінарське заняття 7 (2 год)

 

Мета заняття. Розглянути особливості хеджування на фінансовому ринку, передумовами появи та розвитку ринку деривативів, визначити їх види. Розглянути і деталізувати поняття "форвард” і "ф’ючерс”, "опціон” та "своп”, визначити механізм та особливості укладення й обігу строкових форвардних та опціонних контрактів. Розвивати у студентів економічне мислення і формувати вміння застосовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності.

 

ПЛАН

 

1.        Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. Їх види.

2.        Форвардні контракти та їх особливості.

3.        Опціони та їх особливості.

         Рекомендована література: 19, 44, 45, 47, 61, 62, 66, 78.

 

Змістовний модуль 3. Організаія діяльності на різних сегментах фінансового ринку

 

Тема 10. Валютний ринок

Семінарське заняття  8 (2 год)

 

Мета заняття. Систематизувати та оцінити знання студентів щодо операцій на валютному ринку, основних угод, які на ньому укладаються, механізмів різних міжнародних розрахункових операцій, навчити студентів ефективно оперувати набутими знаннями і вміло використовувати їх у фінансовій сфері. Продовжувати формування у студентів економічного мислення і комунікативних здібностей. Навчити студентів ефективно оперувати набутими знаннями і вміло використовувати їх у майбутній професійній діяльності.

 

ПЛАН

 

1.      Конверсійні операції на валютному ринку. Ринок операцій спот.

2.      Ринок операцій, пов’язаних з валютними форвардами та ф’ючерсами.

3.      Особливості обігу валютних опціонів та свопів.

4.      Роль міжнародних розрахунків. Їх основні форми:

-       інкасо;

-       акредитив;

-       банківський переказ та авансові платежі;

-       розрахунки за відкритими рахунками.

5.      Валютний дилінг у банках. Валютна політика Національного банку України.

      Рекомендована література: 8, 18, 27, 43, 44, 47, 50, 52, 69, 71, 72.

 

 Тема 11. Фондова біржа і біржові операції

Семінарське заняття 9 (2 год)

Мета заняття. Закріпити тереотичні знання щодо даної теми, а саме поняття "фондова біржа”, визначити особливості її створення та роботи на ринку цінних паперів. Розглянути основних учасників фондової біржі та дати характеристику роботі її органів управління. Поглибити знання у  розрахунку фондових індексів, розглянути основні світові та українські фондові індекси, дати характеристику механізму їх розрахунку. Розглянути функції, структуру та особливості діяльності учасників Національної депозитарної системи України. Формувати у студентів економічне мислення і комунікативні здібності, навчити їх аналізувати показники, які відображають стан і тенденції розвитку фондового ринку.

 ПЛАН

1.         Основи організації та роботи фондової біржі.

2.         Органи управління фондовою біржею. Учасники біржової торгівлі.

3.         Основні фондові індекси Dow Jones, Standart and Poors, Індекс ПФТС. Їх значення.

4.         Національна депозитарна система України: її роль, функції, структура та учасники.

       Рекомендована література: 8, 14, 42, 44, 45, 47, 51, 55, 57, 62, 75, 77, 78.

 

Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз (2 год)

Семінарське заняття № 10


Мета заняття: оцінити, закріпити, систематизувати знання по темі, побудити інтерес до досконалого вивчення основ методики проведення фундаментального і технічного аналізу корпоративних прав, а також формування портфеля цінних паперів, підкреслити важливість використання основ методики у майбутній професійній діяльності.

 

ПЛАН

 1.      Сутність та завдання фундаментального аналізу корпоративних прав. Аналіз надійності і прибутковості корпоративних прав.

2.      Сутність та завдання технічного аналізу корпоративних прав. Методи технічного аналізу:

-       традиційний графічний метод;

-       метод середньої плинної;

-       метод "моментів”;

-       згладжування і екстраполяція динамічних рядів.

3.      Мета і принципи формування портфеля цінних паперів.

4.      Управління портфельним ризиком.

Рекомендована література: 44, 45, 46, 47, 62.

 

Критерії оцінювання семінарських занять


На семінарських заняттях оцінюється активність та чіткість відповідей студента, якість написання письмової роботи..

1.         "Відмінно" - студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання, демонструє знання законодавчих документів, інструктивного матеріалу, дискусійних і проблемних питань, наводить узагальнення і висновки.

2.         "Добре" - студент володіє знанням матеріалу на рівні п.1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.

3.         "Задовільно" - студент показав посередні знання з теоретичної підготовки або дає на всі питання малообгрунтовані, неповні відповіді і лише з допомогою викладача може виправити допущені помилки.

4.         "Незадовільно" - студент показав незадовільну теоретичну підготовку, дає неправильні відповіді, допускається грубих помилок і не може їх виправити.

      Студент, який був відсутній на семінарському занятті і не виконував відповідні види роботи, може виконати їх в інший час, але протягом двох тижнів з дня відсутності на занятті.

Повторне усне або письмове опитування з метою покращення оцінки не дозволяється.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz