Неділя, 20.09.2020, 09:06
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Зміст навчальної дисципліни за темами

Змістовий модуль 1. Суть, учасники фінансового ринку та особливості регулювання їх діяльності

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Предмет дисципліни "Фінансовий ринок". Передумови виникнення, роль та функції фінансового ринку. Рух фінансових потоків в економіці та його "забезпечення. Перетворення заощаджень в інвестиції.

Склад учасників (суб'єктів) фінансового ринку. Класифікація учасників фінансового ринку: за формою (домашні господарства, господарюючі суб'єкти, держава, органи місцевого самоврядування); за функціями (емітенти, інвестори, інституційні інвестори, фінансові посередники, інститути інфраструктури ринку). Система взаємодії суб'єктів фінансового ринку.

Поняття структуризації та сегментації фінансового ринку. Загальна структуризація фінансового ринку (за основною групою фінансових активів).

Фінансові активи, їх класифікація та властивості.

Тема 2. Регулювання фінансового ринку

Основні завдання державного регулювання ринку фінансових послуг.

Органи державного регулювання фінансового ринку в Україні. Верховна Рада України. Кабінет Міністрів України. Міністерство фінансів України. Фонд державного майна України. Антимонопольний комітет України.

Національний банк України як орган регулювання фінансового ринку.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг як орган регулювання діяльності страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, довірчих товариств, кредитних спілок, ломбардів, факторингових і лізингових компаній, інших учасників ринків фінансових послуг.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку як орган регулювання ринку цінних паперів.

Саморегулівні організації на фінансовому ринку. Вимоги до саморегулівних організацій та делегування їм функцій регулювання на ринку фінансових послуг.'

Тема 3. Фінансові посередники

Поняття фінансового посередництва. Роль та функції фінансових посередників. Основні переваги фінансового посередництва. Класифікація фінансових посередників.

Банківська система. Спеціалізовані та універсальні банки. Основні банківські операції на фінансовому ринку.

Небанківські фінансово-кредитні інститути. Кредитні спілки. Ломбарди. Факторингові компанії. Лізингові компанії.

Контрактні фінансові інститути. Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди). Компанії з управління активами. Фінансові компанії. Пенсійні фонди. Страхові компанії.


Змістовий модуль 2. Особливості функціонування ринку капіталів та

похідних фінансових інструментів

Тема 4. Процентні ставки та їх структура

Процентні ставки, їх види. Номінальна та реальна процентні ставки. Структура процентних ставок.

Підходи до визначення процентних ставок.

Вплив політики Національного банку України на формування процентних ставок.

Компаундинг і дисконтування за схемами простих і складних відсотків. Банківський компаундинг та дисконтування.

Визначення основних параметрів ануїтету: розміру платежу, нарощеної і теперішньої суми.

Тема 5. Ризик і ціна капіталу

Ризик, його сутність та види. Розвиток теорій ризику.

Поняття та класифікація фінансових ризиків. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку. Методи управління фінансовими ризиками.

Завдання і принципи ціноутворення на фінансовому ринку. Види та функції цін. Методи ціноутворення. Специфіка ціноутворення на фінансовому ринку.

Вартість капіталу та методи її оцінювання.

Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

Ринок капіталів як частина фінансового ринку. Значення ринку для процесу накопичення капіталу. Особливості функціонування ринку капіталів, його структура та функції. Основні учасники ринку капіталів.

Сутність облігації як цінного паперу. Цілі випуску облігацій. Реквізити облігацій. -Права і обов'язки емітента та власника облігацій. Класифікація облігацій. Корпоративні, державні та муніципальні облігації.

Визначення вартості облігацій та доходів від їх обігу.

Особливості функціонування й розвитку ринку облігацій в Україні.

Тема 7. Ринок пайових цінних паперів

Сутність акції як цінного паперу. Мета випуску акцій. Реквізити акцій. Емісія, реєстрація, розміщення та обіг акцій. Анулювання, консолідація та дроблення акцій. Права і обов'язки емітента та власника акцій. Класифікація акцій.

Методи формування пакетів акцій та оцінювання акцій.Методика розрахунку курсу акцій.Сутність інвестиційних сертифікатів як видів пайових цінних паперів. Сутність   дивідендів   і   дивідендної   політики.   Фактори,   що   визначають дивідендну політику. Види дивідендних виплат.Особливості функціонування й розвитку ринку акцій в Україні.

 

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів

Причини появи та розвитку ринку похідних фінансових інструментів. Хеджування. Види похідних цінних паперів, їх особливості.

Форвардні контракти та їх особливості. Форвардна маржа. Ціна форвардного контракту.

Ф'ючерсні контракти, їх особливості. Роль розрахункової палати біржі. Ф'ючерсна ціна. Базис рівноваги.

Опціони та їх особливості. Нерівномірний розподіл ризику між продавцем і покупцем опціону. Американський та європейський опціони. Опціон на купівлю та продаж фінансового активу. Ціна опціону - страйкова ціна та премія.

Контракти своп. Процентні та валютні свопи. Банківський ринок своп, його особливості.

Американські депозитарні розписки. Варанти.

Змістовий модуль 3. Організація діяльності на різних сегментах

фінансового ринку

Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позик

Розміщення капіталу в банківських установах. Безстрокові і термінові вклади (депозити). Ощадні вклади. Основні інструменти грошового ринку та операції з ними. Вексель, його види, банківські операції з векселями.

Державні фінансові інститути на грошовому ринку. Діяльність Національного банку України та Державного казначейства України. Операції з державними інструментами грошового ринку: депозитними сертифікатами НБУ та казначейським»векселями.

Взаємозв'язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави.

Банківський кредит, його види. Грошова позика та її форми.

Споживчий кредит. Особливості операцій з платіжними картками. Позики на здобуття освіти. Пільгові державні позики на будівництво та придбання житла. Іпотечний кредит. Інвестиційний кредит. Позики під боргові зобов'язання суб'єктів господарювання.

Факторинг. Учасники та механізм здійснення факторингових операцій. Види факторингу. Основні переваги та недоліки факторингу.

Лізинг. Учасники та механізм здійснення лізингових операцій. Види лізингу. Основні переваги та недоліки лізингу.

Тема 10. Валютний ринок

Поняття і структура валютного ринку, його учасники. Валюта і валютний курс.

Види операцій з валютою. Поняття закритої та відкритої (довгої та короткої) валютної позиції. Конверсійні операції на валютному ринку. Ринок операцій спот. Розрахунок крос-курсів валют. Валютні форварди, ф'ючерси, опціони та свопи.

Суть, значення та основні форми міжнародних розрахунків. Акредитив, •інкасо, їх особливості та види. Банківський переказ. Авансові платежі. Розрахунки за відкритим рахунком.

Валютний дилінг у банках. Міжбанківський валютний ринок в Україні.

Валютна політика центрального банку. Особливості валютного регулювання і курсової політики Національного банку України.

Тема 11. Фондова біржа і біржові операції

Історія створення бірж у західних країнах. Розвиток фондових бірж в Україні.

Основи організації та роботи фондової біржі. Внутрішні документи: статут і правила фондової біржі. Органи управління фондовою біржею. Учасники торгів на фондовій біржі: брокери, дилери, спеціалісти, маклери, реєстратори.

Біржовий бюлетень, його значення для організації торгівлі. Встановлення ціни (курсу) на цінні папери.

Лістинг, основні вимоги та умови здійснення операцій на фондовій біржі.

Види біржових наказів (заявок). Особливості виконання наказів. Механізм здійснення біржових операцій.

Біржові (фондові) індекси, їх значення. Зарубіжні та українські фондові індекси: Dow Jones, Standart and Poors, Індекс ПФТС.

Позабіржова торгівля цінними паперами. Особливості функціонування торговельно-інформаційних систем, система лістингу та механізм здійсненя операцій.

Національна депозитарна система України, її роль, функції, структура та учасники: депозитарії (Національний депозитарій України, Міжрегіональний фондовий союз), збфігачі і незалежні реєстратори.

Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз

Сутність та завдання фундаментального аналізу корпоративних прав.

Складові фундаментального аналізу корпоративних прав: аналіз надійності, аналіз прибутковості.

Сутність та завдання технічного аналізу корпоративних прав. Основні методи технічного аналізу: традиційний графічний метод, метод середньої плинної, метод "моментів", згладжування і екстраполяція динамічних рядів.

Мета та принципи формування портфеля цінних паперів. Прибуток у контексті управління портфелем цінних паперів. Управління портфельним ризиком.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz