Неділя, 20.09.2020, 11:00
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Список рекомендованої літератури

 

Основна

1.      Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

2.      Бюджетний кодекс України.- К.:Велес, 2008.

3.      Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України  від 08.07.2010 № 2456-VI.

4.      Податковий кодекс України (проект)  від 21.07.2009  №2215

5.      Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 6.

6.      Про банки і банківську діяльність: Закон України від 10 січня 2001 року з змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№2

7.      Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-ІV.

8.      Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23 червня 2005 року, №2704-IV

9.      Про іпотечні облігації : Закон України від 22 грудня 2005 року № 3273-IV.

10.  Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV.

11.  Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V/

12.  Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2006-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року № 131-р.

13.  Положення про функціонування фондових бірж: Рішення ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року № 1542.

14.  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1591.

15.  Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: Рішення ДКЦПФР від 12.12.2006 року № 1449

16.  Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 року № 347

17.   Азаренкова Г.М. Фінанси: практикум: навч. посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко -  К.: Знання, 2008. – 279 с.

18.  Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч.-метод. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова – К.: ЦУЛ, 2002.

19.  Базилевич В.Д. Страхування: підручник / В.Д. Базилевича – К.: Знання, 2008. – 1019 с.

20.  Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні: Монографія / О. І. Барановський - К.: КНТЕУ, 2004. – 759 с.

21.  Благун І. Бюджетний менеджмент: навч. посібник / І. Благун, Р. Воронко, М. Бучкович - Львів: Магнолія - 2006, 2007.-224 с.

22.  Благун І. Фінанси: навч. посібник / І. Благун, Р. Сорока, І. Єлейко - Львів: Магнолія - 2006, 2007.-314 с.

23.  Боринець С. Міжнародні фінанси:  підручник / С. Боринець - К.: Знання-Прес, 2006.

24.  Василик О.Д.  Бюджетна система України:  підручник / О.Д.  Василик, К.В. Павлюк - К.: КНЕУ, 2004.

25.  Василик О.Д. Державні фінанси України:  підручник / О.Д.  Василик, К.В. Павлюк - К.: ЦНЛ, 2003.

26.  Василик О.Д. Податкова система України: навч. посібник / О.Д.  Василик - К.: ВАТ "Поліграф техніка", 2004.

27.  Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / О.Д.  Василик  - К.: НІОС, - 2000

28.  Галушка Є.О. Казначейська справа: підручник / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Й.С. Хижняк, Д.П. Ротар - Чернівці: Книга - ХХІ, 2008.- 464 с.

29.  Данілова О.Д. Фінанси у запитаннях і відповідях: навч.посібник / О.Д. Данілова - К.: "Комп’ютерпрес, 2006.

30.  Діденко В.М. Загальна теорія фінансів: навч. посібник / В.М. Діденко, В.Д. Попова, В.В. Прядко - Чернівці: Ратуша, 2000.

31.  Дробозина Л.А. Общая теория финансов / Л.А. Дробозина - М.: Банки и биржи, 1995

32.  Загорський В.С. Фінанси: навч. посібник / В.С. Загорський – К.: Знання, 2008. - 247 с.

33.  Карлін М.І. Державні фінанси України: навч. посібник / М.І. Карлін - К.: Знання, 2008. -348 с.

34.  Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посібник / М.І. Карлін - К.: Кондор, 2004.

35.  Карпінський Б.А. Фінансова система: навч. посібник / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко - К.: "Центр навчальної літератури", 2003.

36.  Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): навч. посібник / О.П. Кириленко – Тернопіль: Астон, 2002.

37.  Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств: навч.посібник / Г.Г. Кірейцев - К.: ЦНЛ, 2002.

38.  Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова - К.: Знання, 2008.- 483 с.

39.  Ковалев В.В. Финансы : учебник / В.В.Ковалев - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.- 640 с.

40.  Ковальчук С. В. Фінанси: навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун - Львів: "Новий світ-2000", 2006.- 568 с.

41.  Крисоватий А.І. Податкова система: навч. посібник / А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк - Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

42.  Кудряшов В.П. Фінанси: навч. посібник / В.П. Кудряшов - Херсон: Олді-плюс, 2006.

43.  Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посібник / В.П. Кудряшов – К.: Знання, 2008.-431 с.

44.  Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: підручник / М.П. Кучерявенко - К.: Правова єдність, 2008. – 701 с.

45.  Леоненко П.М. Теорія фінансів: навч. посібник / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко, А.А. Ільєнко, О.Д. Василик - К.: ЦНЛ, 2005.

46.  Лебедев В.А. Финансовое право / В.А. Лебедев -  СПб, 1882.

47.  Маслова С.О. Фінансовий ринок: навч. посібник / С.О. Маслова, О.А.Опалов – К.: "Каравела”, 2002.

48.  Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

49.  Михайлов Д.М. Мировой финансовой рынок – тенденции и инструменты / Д.М. Михайлов – М.: «Экзамен», 2000.

50.  Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. - К.: Юрінком, 2003.

51.  Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг.ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232с.

52.  Озеров И.Х. Основы финансовой науки / И.Х. Озеров - В 2 вып. Рига, 1923.

53.  Олійник О.В. Податкова система: навч. посібник / О.В. Олійник, І.В. Філон – К.: ЦНЛ, 2006. – 456 с.

54.  Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посібник / В.М. Опарін - 2-ге вид. доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002.

55.  Осадець С.С. Страхування: підручник / С.С. Осадець -К.: КНЕУ, 2004.

56.  Оспіщев В.І. Фінанси: курс для фінансистів: навч. посібник / В.І. Оспіщев - К.: Знання, 2008.- 567 с.

57.  Оспіщев В.І. Фінанси: навч. посібник / В.І. Оспіщев - 2-ге видання, перероблене і доповнене.- К.: Знання, 2008.- 366 с.

58.  Павлова В.І. Цінні папери в Україні: навч. посібник / В.І. Павлова, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов`язюк - К.: Кондор, 2004.

59.  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн:  навч. посібник / Ю.В. Пасічник – К.: Знання-Прес, 2006.- 607 с.

60.  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посібник / Ю.В. Пасічник – К.: Знання, 2008.- 670 с.

61.  Петрашко П.Г. Казначейська справа: підручник / П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Огданський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко - К.: НВП "АВТ" 2004.

62.  Петровська О.І Фінанси: навч. посібник / О.І. Петровська, Д.В. Клиновський – К.: ЦУЛ, 2002.

63.  Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін - К.:КНЕУ, 2008.- 552 с.

64.  Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко - К.: ЦНЛ, 2004.

65.  Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посібник / М.І. Савлук – К.: КНЕУ, 2002.

66.  Cоціально-економічний стан: наслідки для народу та держави. Національна доповідь / за заг.ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687с.

67.  Старостенко Г. Бюджетна система: навч. посібник / Г. Старостенко, Ю. Булгаков - К.: ЦНЛ, 2006.-240 с.

68.  Ткаченко Н. В. Страхування: навч. посібник / Н. В. Ткаченко - К.: Ліра-К, 2007.-376 с.

69.  Туган-Барановский М.И., Витте и Бунге как министры финансов // Северные записки.-1915. -№3. – с. 146-147.

70.  Уткин О.А. Справочник финансиста / О.А. Уткин - М.: ЭКМОС, 1998

71.  Финансы : Толковый словарь: Англо - русский. - М.: ИНФРА - М «Весь мир», 1998

72.  Філіна Г. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посібник / Г. Філіна - К.: ЦНЛ, 2007.-320 с.

73.  Франко І.Я. Зібрання творів у 50 т. / І.Я. Франко - Т.44. Кн. 1.- К. Наукова думка, 1984.

74.  Ходский Л.В. Политическая экономия в связи с финансами / Л.В. Ходский - в 2-х т., СПб, 1908.

75.  Юрій С.І. Казначейська система: підручник / С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.

76.  Юрій С.І. Фінанси: підручник / С.І. Юрій, В.М. Федосов – К.: Знання,  2008.-611 с.

77.  Юрій С.І. Фінанси: навч.-метод. посібник / С.І. Юрій – Тернопіль: ТАНГ, 2002.

78.  Юхименко П.І. Теорія фінансів / П.І. Юхименко, Л.Л. Лабезник, В.М. Федосов – К.: ЦУЛ, 2010. – 576с.


Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz