Неділя, 20.09.2020, 10:41
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Список рекомендованої літератури

 

Основна

 

1.      Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 3436-ІV. Із змінами та доповненнями.

2.      Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року      № 3480-IV. Із змінами і доповненнями.

3.      Про банки і банківську діяльність: Закон України  від 7 грудня 2000 року № 2121- ІІІ. Із змінами і доповненнями.

4.      Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року №1560-ХІІ. Із змінами і доповненнями.

5.      Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року №1251-ХІІ. Із змінами і доповненнями.

6.      Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV. Із змінами і доповненнями.

7.      Про фінансовий лізинг: Закон України від 11 грудня 2003 року  № 1381-IV. Із змінами і доповненнями.

8.      Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-ІІІ. Із змінами і доповненнями.

9.      Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 року  № 784-XIV. Із змінами і доповненнями.

10.   Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року №1058 - ІV. Із змінами та доповненнями.

11.   Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою    втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року №2240-ІІІ. Із змінами та доповненнями.

12.   Про  розмір   внесків   на  деякі   види  загальнообов'язкового   державного соціального страхування: Закон України    від 11 січня 2001 року №2213-ІІІ. Із змінами та доповненнями.

13.   Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР. Із  змінами і доповненнями.

14.   Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР. Із змінами і доповненнями.

15.   Про плату за землю: Закон України від 19 вересня 1996 року № 378/96-ВР Із  змінами і доповненнями.

16.   Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів: Закон України від 18 лютого 1997 р. Із  змінами і доповненнями.

17.   Про акцизний збір: від 26 грудня 1992 року №18-92 / Кабінет Міністрів України, Декрет. Із змінами та доповненнями.

18.   Про місцеві податки та збори: від 20 травня 1993 року №56-93 / Кабінет Міністрів України, Декрет.  Із змінами і доповненнями.

19.  Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: від 19 січня 2006 року № 14 / Міністерство економіки України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

20.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 № 87 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

21.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": від 31.03.1999 № 87 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

22.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": від 31.03.1999 № 87 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

23.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": від 31.03.1999 № 87 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

24.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": від 27.04.2000 № 92 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

25.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": від 20.10.1999 № 246 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

26.   Положення     (стандарт)     бухгалтерського     обліку     10     "Дебіторська заборгованість": від 08.10.1999 № 237 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

27.   Положення    (стандарт)    бухгалтерського    обліку    11    "Зобов'язання": від 31.01.2000 № 20 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

28.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": від 29.11.99 р. №290 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

29.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": від 29.11.99 р. №290 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

30.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": від 29.11.99 р. №290 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

31.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": від 25.02.2000 № 39 /  Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.

32.  Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: від 21.01.2004 р. № 22 /  Національний банк України, Постанова. Із змінами і доповненнями.

33.  Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: від 15.12.2004 р. № 637 /  Національний банк України, Постанова. Із змінами і доповненнями.

34.  Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 287 с.

35.  Аранчій В.І. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.І. Аранчій – К.: "Професіонал", 2004. - 304 с.

36.  Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г. Біла – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с.

37.  Власова Н.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 271 с.

38.  Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда – 3-тє вид., стер. - К.: Знання -Прес, 2006. - 423 с.

39.  Онисько С.М. Фінанси підприємств: підруч. для студентів вищих закладів освіти / С.М. Онисько, П.М. Марич – друге видання виправлене і доповнене – Львів: „Магнолія 2006”: 2008. – с. 367.

40.  Партин Т.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Т.О. Партин, А.Г. Загородній –  2-ге вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

41.  Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков - К.: Кондор, 2005. - 400 с.

42.   Фінанси підприємств: підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. A.M.Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

 

Додаткова

 

43.  Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001.-528с.

44.  Бердар М. М.   Бюджетування у системі управління фінансовими ресурсами підприємств / М. М. Бердар // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №5. – С. 82-88

45.  Богатиренко К. Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / К. Богатиренко // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 34-37

46.  Ворсовський О. Л.   Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств / О. Л. Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №2. – С. 14-17

47.  Гнип Н. О.   Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств / Н. О. Гнип // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №1. – С. 64-67

48.  Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

49.  Джерелейко С. Д.   Державний фінансовий контроль як інструмент регулювання підприємницької діяльності / С. Д. Джерелейко // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 77-81. 

50.  Єдинак Т. С.   Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / Т. С. Єдинак // Держава та регіони. – 2009. – №3. – С.54-57.

51.  Івашківська І. Фінансовий аналіз злиттів та поглинань компаній / І. Івашківська // Фінансовий ринок України. – 2008. - № 2. – С. 29-33.

52.  Каріка І. М.   Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів / І. М. Каріка // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №6. – С. 106-111

53.  Карпенко Г. В.   Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г. В. Карпенко // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 61-62

54.  Качура А. Є.   Модель формування оптимальної структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / А. Є. Качура // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №1. – С. 74-81

55.  Кручок Н.   Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2009. – №12. – С. 20-23

56.  Лепак Р. І.   Економіко-статистичний аналіз фінансової взаємодії банків і підприємств на шляху до інноваційної моделі економічного зростання / Р. І. Лепак // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Вип. 3. Ч. ІІ. – С. 154-161. 

57.  Линенко А. В.   Обгрунтування вибору фінансової стратегії підприємства / А. В. Линенко, Т. О. Сніжко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №1. – С. 109-113

58.  Лищенко О. Г.   Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 84-89

59.  Музиченко А. О.   Рейтингова оцінка фінансового забезпечення розвитку підприємства / А. О. Музиченко // Економіка АПК. – 2009. – №11. – С. 84-87

60.  Назаренко А. С.   Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" / А. С. Назаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 22-29

61.  Науменков С. В. Особливості управління фінансами в холдингових компаніях  / С.В. Науменков // Фінанси України. – 2008. - № 1. – С. 93-107.

62.  Онисько С. М.   Фінансова санація і банкрутство підприємств : підруч. / С. М. Онисько. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 268 с.

63.   Орлов П. Про використання в Україні різних систем амортизації / П. Орлов, С. Орлов //Економіка України. – 2005. – №5, с.38 – 44.

64.  Пилипчук О. В.   Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О. В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. – С. 26-30

65.  Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. – 2007. - № 11. – С. 119-127.

66.  Попович О. В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О. В. Попович, В. В. Матвеев // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 29-31

67.  Роговий А. В. Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства  / А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 1.- С.45-50.

68.  Сафронська І. М.   Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства / І. М. Сафронська, Г. С. Бєлай // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 104-105

69.  Семенов А. Г.   Фактори забезпечення фінансовими ресурсами підприємства в період фінансової кризи / А. Г. Семенов, О. І. Павленко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 155-158

70.  Ширягіна О. Є. Прибуток підприємства: історичний аспект  / О.Є. Ширягіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007 – Випуск 12. – С. 156-159.

 

Ресурси

 

Органи державного управління та національні інститути

 

71.  www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

72.  www.bank.gov.ua – Національний банк України

73.  www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

74.  www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

75.  www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

76.  www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

77.  www.reforms.kiev.ua – Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні.

78.  www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

 

Науково-дослідні інститути та центри, пошукові системи

 

79.  www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

80.  www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова

81.  www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій

82.  www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій

83.  www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

84.  www.uazone.net - інформаційний сервер про Україну

85.  www.eurasia.org/eerc/kiev/ - EERC – консорціум економічних досліджень

 

Наукові та електронні бібліотеки в Україні

 

86.  www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

87.  www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

88.  www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

89.  www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича

90.  www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz