Неділя, 20.09.2020, 11:00
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Список рекомендованої літератури

 

Основна література

 

1.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115 с.

2.    Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI.

3.    Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.

4.    Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.

5.    Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII.

6.    Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15 березня 2001 року № 2299-ІІІ.

7.    Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-ІV.

8.    Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 року № 979-ІV.

9.    Про іпотечні облігації : Закон України від 22 грудня 2005 року № 3273-IV.

10.         Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 року № 710/97-ВР.

11.         Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-ІІІ.

12.         Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V/

13.         Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон України від 12 серпня 2001 року № 9742.

14.         Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV.

15.         Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 25 вересня 2002 року № 861.

16.         Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 4 квітня 2003 року № 292.

17.         Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 року № 342/95-ВР.

18.         Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року № 632.

19.         Порядок застосування векселів Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 року № 689.

20.         Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93.

21.         Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: Рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 року № 346.

22.         Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 року № 347.

23.         Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 року № 348.

24.          Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності: Рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 року № 349.

25.         Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: Рішення ДКЦПФР від 12.12.2006 року № 1449.

26.         Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат: Рішення ДКЦПФР від 13 вересня 2006 року № 806.

27.         Про затвердження Положення про депозитарну діяльність: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 999.

28.         Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: Рішення ДКЦПФР від 02.11.2006 № 1227.

29.         Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1000.

30.         Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств: Рішення ДКЦПФР від 17.07.2003 № 322.

31.         Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 № 387.

32.         Про затвердження Положення про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України: Рішення ДКЦПФР від 19 червня 2001 р. № 173.

33.         Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства  при  зміні  номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду: Рішення ДКЦПФР від 14.09.2000 № 125.

34.         Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду: Рішення ДКЦПФР від  21.12.2006 № 1585.

35.         Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств: Рішення ДКЦПФР від 15.03.2007 № 487.

36.         Про затвердження Положення про порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 „Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” в інститути спільного інвестування: Рішення ДКЦПФР від 08.07.2003 № 304.

37.         Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1591.

38.         Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1001.

39.         Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 17.02.2009 № 125.

40.         Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж: Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1542.

41.         Едвардс, Уоррен Ключові фінансові інструменти: Пер. з англ.- К.: Всеувито; Наукова думка, 2003.- 645 с.

42.         Кондрашихин А., Рожманов В., Пепа Т., Федорова В. Фондовый рынок: Учеб. пособие.- К.: ЦУЛ, 2008.-376 с.

43.         Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах/ Учебное пособие.- К.: Ника-Центр, Эльга, 2003.- 368 с.

44.         Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. 3-є вид., виправл. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

45.         Мендрул О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: навч.посіб. – К., 2000. – 156 с.

46.         Мозговий О.М. Фондовий ринок : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К., 2001. – 96 с.

47.         Пасічник В.Г., Акіліна О.В.  Ринок цінних паперів: навч.посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – 168 с.

48.         Павлов В., Пилипенко І., Кривов'язюк С. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2004.- 400 с.

49.         Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001.- 305 с.

50.     Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: Монографія // За ред. д. е. н., проф. І. О. Лютого.- К.: ЦНЛ, 2008.-432 с.

51.         Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000.- 240 с.

52.         Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2005. – 384 с.

53.         Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.

54.         Фондовий ринок України: Навч. посібник/ За ред. Оскольського В.В. – К.: УФБ, Скарбниця, 1994. - 512 с.

55.         Царенко О.М., Бей Н.О., Мартиненко О.Д., Сало І.В. Корпоративне управління і фондовий ринок: Підручник / За ред. д.е.н., проф. І.В. Сала.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2005.- 287 с.

56.     Чесноков В.Л. Біржові операції: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2008.-192 с.

57.     Чесноков В. Фінансові інструменти: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2008.-   288 с.

 

Додаткова

 

58.    Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. –  608 с.

59.    Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): Монографія.- К.: КНТЕУ, 2004.- 759 с.

60.    Благун І., Сорока Р., Єлейко І. Фінанси: Навч. посібник.- Львів: Магнолія-2006, 2007.-314 с.

61.    Бюлетень Національного банку України.

62.    Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч. посібник.- Львів: Магнолія-2006, 2007.-214 с.

63. Журнал "Вісник Національного банку України”.

64. Журнал "Инвест-газета”.

65. Журнал "Ринок цінних паперів України”.

66. Журнал "Фінанси України”.

67.    Капран В. І., Кривченко М. С. Банківські операції: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2006.-208 с.

68.    Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2004.- 389 с.

69.    Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні і правові основи формування та функціонування.- К.: Юрінком, 1998.- 528 с.

70.    Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции розвития и инструменты.- М.: "Экзамен", 2000.- 768 с.

71.    Портфельне інвестування: Навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева– К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

72.    Рева Т., Ковальчук К., Кучкова Н. Місцеві фінанси: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2007.-208 с.

73.    Шелудько В.М. Фінансовий ринок.- К.: Знання-Прес, 2006. – 466 с.

 

Ресурси

 

74.    www.aub.com.ua – Асоціація українських банків.

75.    www.bank.gov.ua – Національний банк України.

76.    www.finance.ua – система розкриття інформації на фінансовому ринку України.

77.    www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

78.    www.kontrakty.com.ua – журнал "Контракти”.

79.    www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

80.    www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

81.    www.pfts.com – Перша фондова торговельна система.

82.    www.securities.org.ua – інтернет-бібліотека "Цінні папери України”.

83.    www.smida.gov.ua – система розкриття інформації на фондовому ринку України.

84.    www.ssmsc.gov.ua – Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

85.    www.uaib.com.ua – Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

86.    www.ux.ua – Українська біржа.

87.    www.zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz