Неділя, 20.09.2020, 10:12
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 

1.      Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 3436-ІV. Із змінами та доповненнями.

2.      Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року  № 3480-IV. Із змінами і доповненнями.

3.              Про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій / Державна комісії з цінних паперів та фондового ринку //  www.ssmsc.gov.ua.

4.      Про  порядок  реєстрації випуску  акцій  і облігацій  підприємств та інформації про їх емісію / Державна комісії з цінних паперів та фондового ринку   //   www.ssmsc.gov.ua.

5.      Порядок продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках / Кабінет Міністрів України // www.kmu.gov.ua.

6.      Про управління державними корпоративними правами / Кабінет Міністрів України   //  www.kmu.gov.ua.

7.              Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк - Т.  1, 2. - К.: Ника-Центр, 1999. - (Серия «Библиотека финансового менеджера», Вып. 3).

8.      Бочаров В.В. Корпоративные финансы / В.В. Бочаров - СПб: Питер, 2001. -256 с.

9.      Бочаров В.В. Корпоративные финансы / В.В. Бочаров, В.Е. Леонтьев - СПб.: Питер, 2002.- 544 с.

10.  Брейли Р. Принципы корпоративних финансов: Пер. с англ. / Р. Брели, С. Маерс  - М.: Олимп-бизнес, 1997.

11.  Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник (Переклад з англійської) / Є.Ф. Брігхем - К.: КП «ВАЗАКО». Видавницт­во «МОЛОДЬ, 1997. - 1000 с.

12.  Ван Хорн Дж. К. Основы управлення финансами / К. Ван Хорн Дж. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 799 с.

13. Грідчина М.В.  Корпоративні фінанси (Зарубіжний досвід   і   вітчизняна   практика):   Навчальний   посібник / М.В. Гідчина   -   К.: МАУП, 2002. - 232 с.

14. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп.  / М.В. Гридчина - К.: МАУП, 2002. - 160 с.

15. Дєєва Н.М. Управління корпоративними фінансами. Навч. Посібник / Н.М. Дєєва – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200с.

16. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління : Підручник / В.А. Євтушевський – К.: Знання, 2006. – 406 с.

17.  Крайник О.П. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / О.П. Крайник, З.З. Клепикова - Львів: Держуніверситет, Львівська політехніка. - К.: "Дакор", 2000. - 260 с.

18.  Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навч. пос. / Л.О. Пащенко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.

19.Росс С. Основы корпоративних финансов / С. Росс, Р. Вестерфилд - М.: "Лаборатория Базовых Знаний, 2000. - 720 с.

20.Савчук В.П.   Финансовый  менеджмент  предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуацій / В.П. Савчук - К.: Издательский дом «Максимум», 2001. - 600 с.

21.  Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: 5-е изд., перераб. и доп. / Е.С.  Стоянова - М.: зд-во «Перспектива», 2004. - 656 с.

22.  Суторміна В.М. Фінанси     зарубіжних     корпорацій:     Навч.     Посібник / В.М. Суторміна - К.: Либідь, 1993. - 47 с.

23.  Поддєрьогін А.М.  Фінансовий     менеджмент:     Навч.-метод.     посіб. / А.М. Поддєрьогін  - К.: КНЕУ, 2001. - 294 с.

24.  Кірейцев Г.Г. Фінансовий   менеджмент:   Навчальний   посібник / Г.Г. Кірейцев - К.: ЦУЛ, 2002. - 496 с.

25.  Ченг Ф. Ли. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. / Ф. Ли Ченг, И. Джозеф - М.: ИНФРА-М, 2000. -XVIII. - 686 с.

 

Додаткова література

 

26.  Андрійчук Р. В.   Корпоративне управління в контексті розвитку теорій фірми і методологічних підходів до його становлення / Р. В. Андрійчук // Економіка АПК. – 2008. – №11. – С. 42-49

27.  Аніщенко В. О.   Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень / В. О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 64-72

28.  Анохин С. Особенности управлення корпоративними фінансами / С.Анохин  // Финансы. Бизнес. - 2000. - № 6. - С. 23-28.

29.  Анохин С. Управление финансовыми активами / С. Анохин // Финансы. Бизнес. -2000. —№7. - С. 21-28.

30.  Антошко Т. Р.   Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід / Т. Р. Антошко // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 41-43

31.  Баюра Д. О.   Корпоративна реструктуризація як чинник підвищення ефективності корпоративного управління / Д. О. Баюра // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №12. – С. 3-7

32.  Березянко Т. В.   Корпоративне управління як індикатор інституціональних змін в економіках перехідного періоду / Т. В. Березянко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 36-42

33.  Бернстайн А.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. / А.А. Бернстайн - М.: Финансы и статистика, 2002. - 624 с. (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).

34.  Волинський Г.   Про якість корпоративного управління / Г. Волинський // Економіка України. – 2009. – №1. – С. 42-48

35.  Давиденко Н. М.   Управління фінансовим забезпеченням корпоративного підприємства через ринок облігацій / Н. М. Давиденко // Вісник ДДФА. – 2008. – №1. – С. 94-97

36.  Дєєва Н. Е.   Проблеми становлення національної моделі корпоративного управління / Н. Е. Дєєва // Вісник економічної науки України. – 2008. – №2. – С. 38-42

37.  Карбовник О.І. Шляхи фінансування акціонерних під­приємств  в  Україні / О.І. Карбовник // Фінанси України.  -   1998.   -    5.  - С. 82-85.

38.  Короленко М. В. Дивідендна політика акціонерного то­вариства / М.В. Короленко // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С. 58-63

39.  Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування / Г.О. Крамаренко - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

40.  Кривоносова О. Діяльність АТ: нововведення Цивільно­го та Господарського кодексів України / О. Кривоносова // Цінні папери, -2004. -№12(300).

41.  Левченко З. Створення акціонерних товариств (сторін­ки історії) / З. Левченко// Цінні папери. - 2005. - №21 (361).

42.  Охріменко О. Сучасна структура ринку корпоративних облігацій / О. Охріменко // Цінні папери. - 2005. - №21 (361).

43.  Ревуцька Н. Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку корпорацій / Н. Ревуцька // Цінні папери. - 2004. - №6 (294).

44.  Савчук В.П. Порівняльний аналіз під­ходів до оцінки вартості акціонерного капіталу та можливості їх застосування / В.П. Савчук, Р.А. Скрипник // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. -2000. - № 2. - С. 54-57.

45.  Сірош М.В. Перспективи підвищення ефективності корпоративного сектора економіки та корпоративного управ­ління / М.В. Сірош // Про приватизацію: Держ:. інформ. бюл. - 2000. - № 2. -С. 73-75.

46.  Стеценко Б. Дивідендна політика: випадковості та зако­номірності / Б. Стеценко // Цінні папери. - 2004. - №26 (314).

47.  Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. Посібник. / О.О. Терещенко - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

48.  Бандурко О.М. Фінансова       діяльність       підприємства:       Підручник / О.М. Бандурка - К.: Либідь, 2002. - 384 с.

49.  Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. та доп. / Ю.С. Цал-Цалко  - Жито­мир: ЖІТІ, 2001.-432 с.

50.  Черпак А. Особливості нормативно-правового регулю­вання діяльності акціонерних товариств в Україні / А. Черпак // Цінні папери. - 2005. - № 21 (361).

51.       Шиян Д.Б. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. / Д.Б. Шиян, Н.І. Строченко - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 240 с.

 

Інтернет-ресурси

 

52.  Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт http:// www.kmu.gov.ua].

53.  Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http:// www.minfin.gov.ua].

54.  Офіційний сайт Міністерства економіки України [сайт http:// www.me.gov.ua].

55.  Офіційний сайт Державного комітету статистики України [сайт http:// www.ukrstat.com.ua].

56.  Офіційний сайт  Верховної Ради України [сайт http:// www.budget.rada.gov.ua].

57.  Офіційний сайт Чернівецької області [сайт http:// www. bucoda.cv.ua].

58.  Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [сайт http:// www.nbuv.gov.ua].

59.  Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки [сайт http:// www.alpha.rada.kiev.ua].

60.  Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича [сайт http:// www.lib-gw.univ.kiev.ua].

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz