Неділя, 20.09.2020, 09:08
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від _________ 2010р.

Завідувач кафедри

_________ д.е.н., професор В.В. Прядко

 

 

13. ПОЛОЖЕННЯ

про систему оцінювання навчальних досягнень студентів

в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу з дисципліни „Методика викладання фінансових дисциплін”

 

Укладач: к.е.н., в.о. доцента Юрій Е.О.

На вивчення дисципліни „Методика викладання фінансових дисциплін” передбачено 54 год., в тому числі  20 год. аудиторно, з них: 10 год. лекції, 4 год. семінарські та 6 год. практичні заняття, а також 36 год. на самостійне опрацювання. Студенти вивчають дисципліну один семестр.

На лекціях студенти отримують основні теоретичні знання з дисципліни, а на практичних та семінарських заняттях поглиблено вивчають особливості методики викладання фінансових дисциплін. Щоб здобувати знання і ефективно працювати, слід ретельно готуватися до занять, опрацьовувати широке коло наукової літератури, брати активну участь у обговоренні питань, що виносяться на семінар, виконувати індивідуальні навчально-дослідні завдання.

Для успішного вивчення дисципліни „Методика викладання фінансових дисциплін” з урахуванням Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах КМСОНП в БДФА  весь матеріал поділений на два модулі: модуль 1 (поточний контроль) – складає максимум 60 балів, модуль 2 (ІНДЗ) – складає максимум 15 балів, написання контрольної роботи – 20 балів та заохочуваний бал -5 балів (табл. 1).

Оцінювання знань студентів на кожному семінарському та практичному занятті здійснюється за 12-ти бальною шкалою, що трансформується згідно шкали, що наведена в табл.2 у підсумкову оцінку за шкалою ЕСТS. Таким чином впродовж семестру студент може набрати максимально 100 балів.

Модуль 1 поділений на два змістові модулі, за які можна максимально набрати у І змістовому модулі – 24 бала та у ІІ змістовому модулі – 36 балів. В кінці модуля обов‘язковий модульний контроль, що проводиться на останньому семінарському занятті змістового модуля (1 академічна година).

Пропуски лекцій, практичних та семінарів обов‘язково відпрацьовуються впродовж двох тижнів. За умови невідпрацювання, студент не допускається до складання змістової модульної контрольної роботи.

Пропустивши змістову модульну контрольну роботу, студент має право скласти її у термін, визначений деканатом.

На семінарському занятті оцінюються такі види робіт, що виконуються студентом:

-     тестування;

-     економічні диктанти;

-     доповіді з обов’язковим захистом;

-     письмове опитування;

-     усне опитування питань, що виносяться на семінарське заняття ;

-     реферативні роботи (з обов’язковим захистом).

Критерії, які використовуються для поточного контролю:

Максимальна кількість балів, що може бути отримана за семінарське чи практичне заняття складає 12 балів.

«10,8-12» - студент в повному обсязі виконав всі завдання письмової роботи (практичного заняття) і не допустив помилок у виконанні, активно відповідав на запитання, відповіді були повні, ґрунтовні.

«9-10,7» - студент в повному обсязі виконав всі завдання письмової роботи (практичного заняття), але допустив несуттєві помилки, відповідав активно, але відповіді були неповні, відчувається підготовка лише з підручників та посібників.

«7,2-8,9» - студент виконав половину завдання письмової роботи (практичного заняття), відповіді на запитання не розгорнуті, неточні.

«1-7,1» - студент частково виконав завдання письмової роботи (практичного заняття), відповідав лише з ініціативи викладача, відповіді мало стосуються теми запитань, студент погано орієнтується в матеріалі.

«0» - студент не з'явився на семінарське (практичне) заняття.

З дисципліни передбачено виконання однієї модульної контрольної роботи (за змістовий модуль 1 і змістовий модуль 2.

Таким чином, підсумковий рейтинговий бал за дисципліну становить 100 балів, в тому числі 60 балів, як середня за поточний контроль, 15 балів за ІНДЗ, 5 балів заохочувальний бал, 20 балів письмова контрольна робота.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) передбачають додаткову роботу студента протягом навчального семестру та охоплюють такі основні види робіт:

-          участь у науково-практичних конференціях;

-          виконання науково-пошукових робіт, що містять дві структурні частини, зокрема теоретичну (огляд теоретичного матеріалу, досліджень науковців з даної теми),висновки та пропозиції;

-          написання тез доповідей, статей;

-          виконання реферативних робіт;

-          складання тестових завдань;

Таблиця 1

 

Орієнтовна оцінка навчальної діяльності з дисципліни «Методика викладання фінансових дисциплін» на 2010-2011 н.р.

 

Модуль 1. Поточний контроль

Модуль 2 (індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Заохочувальний бал

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

Модульна контрольна робота

 

80

15

5

24

36

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Відповідність кількості балів за шкалою академії оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Підсумкова кількість балів за шкалою академії

Оцінка за національною шкалою у підсумковому контролі (ПМК)

Оцінка за національною шкалою при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення

90-100

5 (відмінно)

 

 

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

85-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

75-84

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

65-74

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками

60-64

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

35-59

2 (незадовільно)

 з можливістю повторного складання

 

 

 

Не зараховано

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

1-34

2 (незадовільно)

 з обов'язковим повторним

курсом

F

Необхідно повторно вивчити

0

Не з’явився

Не з’явився

Не з’явився

 

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz