Неділя, 20.09.2020, 09:40
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Економіка суверенної України належить до відкритих економічних систем. За роки незалежності взаємодія українських громадян, приватних підприємців, фірм, корпорацій, державних закладів з іншими країнами набула бурхливого розвитку, що зумовило потребу у знаннях щодо специфіки міжнародних валютно-фінансових відносин. Сьогодні "Міжнародні фінанси” - одна з нормативних дисциплін у підготовці навчальними закладами України фахівців з економічних спеціальностей.

Складність сучасного світу, де діють різні національні валюти та правила регулювання зовнішньої торгівлі, різні валютні й політичні системи, потребує знань суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності не тільки національних фінансів, а й таких питань як визначення вартості іноземної валюти, складання балансу платежів, що показує виплати за кордон та надходження коштів у країну, змін, які відбуваються на міжнародних фінансових ринках (ринки євровалюти, ринок євро акцій, ринок єврооблігацій та інші). Ось чому міжнародні фінанси посідають особливе місце у  системі сучасного міжнародного бізнесу, а "Міжнародні фінанси” - одна з важливих дисциплін підготовки фахівців економічних спеціальностей вищими навчальними закладами України.

Як навчальна дисципліна "Міжнародні фінанси” зосереджуються на особливостях перерозподілу фінансових ресурсів у міжнародній сфері, закономірностях    і   тенденціях   розвитку   міжнародних   валютно-фінансових відносин; механізму міжнародних валютно-фінансових потоків, що поєднує у собі ринкову й неринкову складові.

Враховуючи це, можна зробити висновок, що без знання, без постійного дослідження механізмів, особливостей функціонування міжнародних фінансів неможливий розвиток економічної науки та розбудова ринкової економіки.

            Дослідження міжнародних фінансів базується на істори­чному та діалектичному підходах, застосуванні аналізу та синтезу.

В основу викладання дисципліни покладено теорії, розроблені видатними вітчизняними та зарубіжними вченими в галузі ринкової економіки, валюти та валютних курсів, фінансово­го ринку, фінансового менеджменту тощо.

Метою дисципліни - підго­товка фахівців економічного профілю, які б володіли теоре­тичними основами та практичними навичками фінансового менеджменту і аналізу в галузі міжнародного фінансового ринку, міжнародних інвестицій, оподаткування, міжнародних розрахунків, валютних операцій, складання платіжних і розрахункових балансів.

Дослідження міжнародних фінансів базується на істори­чному та діалектичному підходах, застосуванні аналізу та синтезу.

В основу викладання дисципліни покладено теорії, розроблені видатними вітчизняними та зарубіжними вченими в галузі ринкової економіки, валюти та валютних курсів, фінансово­го ринку, фінансового менеджменту тощо.

Завдання дисципліни – дати правильне розуміння закономірностей в сфері міжнародних фінансів; висвітлити роль держави у міжнародних фінансах, координацію економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі; допомогти студентам оволодіти теоретичними та практичними основами грошових відносин, що складаються в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Предметом дисципліни "Міжнародні фінанси” є потоки гро­шових коштів і пов'язані з ними відносини в галузі міжна­родної економіки.

Процес опанування міжнародних фінансів спирається на знання економічної теорії, фінансів, зовнішньоекономічних відносин. Зокрема, навчальна дисципліна "Міжнародні фінанси” є логічним про­довженням таких дисциплін, як: "Фінанси”, "Зовнішньоекономічна діяльність”,  "Гроші та кредит”, "Банківська справа”, "Фінансовий ринок”, "Між­народна економіка”.  Дисципліна "Міжнародні фінанси” є основою для вивчення таких дисциплін як "Фінанси зарубіжних корпорацій”, "Ринок фінансових послуг”.

 

Професійні компетенції, що формуються в процесі вивчення дисципліни

«Міжнародні фінанси»

 

Аналітичні компетенції:

- здійснювати аналіз системи міжнародних фінансів: абсолютної величини грошових коштів і пов’язаних з ними відносин у сфері міжнародної економіки;

- виявляти вплив факторів на міжнародний перелив капіталів, їхні види та форми;

- виявляти зміни спрямованості та інфраструктури міжнародних валютно-фінанасових потоків;

- аналізувати вплив інфляції на основні статті платіжного балансу країни;

- виявляти залежність між курсами валют; визначати пряме та непряме котирування валют;

- аналізувати міжнародні фінансові ризики: тривалість періоду ризику; ризиковані суми коштів; обсяги збитків за відповідними зобов’язаннями, які можуть виникати у майбутньому;

- здійснювати оперативний і перспективний цільовий аналіз, спрямований на формування свідомих цільових рішень, які впливають на економічну політику країни;

- аналіз факторів на успішну працю в світі бізнесу з метою зростання шансів ефективно конкурувати чи досягати оптимальних показників на міжнародному ринку.

 

Планово-проектні:

- здійснювати прогнозування руху міжнародних грошових потоків з метою забезпечення стабільного функціонування вітчизняних підприємств;

- забезпечувати розробку стратегії управління ефективним розміщенням фінансових інструментів, що здійснюють обіг на міжнародному ринку;

-  здійснювати прогнозування особливостей і тенденцій світового фінансового ринку та основних його сегментів;

- розраховувати показники надлишку (дефіциту) грошових коштів з метою забезпечення оптимального платіжного балансу;

- розробляти нові підходи щодо методики мінімізації та перенесення ризику при міжнародному кредитуванні, визначати принципи формування системи оціночних показників-індикаторів;

- розробляти схему послідовності дій з управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємства, що сприятиме своєчасній реалізації заходів по диверсифікації інвестиційного портфеля;

- визначати напрями діяльності підприємства на світовому ринку на перспективу: підвищення якості продукції, досягнення ефективності виробництва при найменших витратах, підвищення рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції;

- прогнозувати взаємовідносини філій транснаціональних компаній з головною фірмою з метою контролю та регулювання міжнародних грошових операцій, управління фінансовою діяльністю.

 

Організаційні:

- удосконалювати методику системи встановлення рівня цін на фондових ринках: євро акцій, єврооблігацій тощо;

- уточняти систему фінансових показників та схему аналізу платіжних умов міжнародних операцій, форм міжнародних розрахунків, ризиків при їх проведенні та методів їх мінімізації;

- забезпечувати реалізацію інструментів валютного ринку: операції спот, форвардні операції, операції з похідними цінними паперами – ф’ючерсами, свопами, опціонами;

- приймати  оперативні    і   обґрунтовані   управлінські  рішення  щодо    підвищення

 

конкурентоздатності підприємства на основі постійного аналізу та відстежування цін на фінансові інструменти світового ринку;

- забезпечувати впровадження управлінських технологій з метою підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств на світовому фінансовому ринку.

 

Контрольні:

- забезпечувати ефективне управління фінансовими ресурсами підприємств, що виходять на міжнародний ринок капіталів: розробляти індивідуальні умови кредитування підприємства міжнародними фінансово-кредитними установами, оцінювати вплив чинників на обсяги заборгованості, здійснювати контроль за ефективним використанням міжнародних кредитних ресурсів, обґрунтовувати можливості його повернення; оцінювати реальний кредитний рейтинг підприємства;

- управляти валютними цінностями, ураховуючи специфіку функціонування ринків золота, капіталів, товарів,  застосовувати логістичні підходи до контролю за обсягами цінностей, реалізації міжнародної фінансової політики підприємства;

  - здійснювати контроль за ефективністю системи управління грошовими переказами ТНК (міжнародної системи управління готівкою), визначати вплив валютних ризиків на діяльність ТНК;

-  розробляти стратегії та механізми підвищення ефективності контролю і регулювання грошових операцій;

- контролювати відповідність стимулів фінансових менеджерів рівню виконання прийняття ними оптимальних управлінських рішень в галузі управління світовими фінансовими ресурсами.

 

Обліково-статистичні:

- застосовувати методичні прийоми перерахунку статей платіжного балансу України з метою їх аналізу і порівняння, що дозволяє виявляти вплив окремих факторів на стан рівноваги платіжного балансу;

- використовувати сучасну класифікацію статей платіжного балансу за методикою МВФ;

- використовувати багатофакторні кореляційно-регресійні моделі, які дозволять здійснювати оперативне регулювання зовнішнього та внутрішнього боргу;

- здійснювати систематичну вибірку показників з метою виявлення закономірностей формування валютної політики підприємства за наявної комбінації різних факторів.

 

Науково-дослідницькі та навчально-методичні:

- розробляти альтернативні стратегії управління міжнародними грошовими потоками підприємства та здійснювати прогнозування оптимального обсягу  грошових потоків з метою забезпечення стабільного функціонування вітчизняних підприємств;

- обґрунтовувати управлінські рішення щодо валютної політики підприємства за наступними її видами: конверсійні (форексні) операції, депозитно-кредитні операції у різних валютах, міжнародна торгівля товарами, продуктами інтелектуальної власності, авторськими правами, міжнародний туризм, міжнародні інвестиції, міжнародні валютні спекуляції;

- застосовувати розроблені методики оцінки вартості міжнародного кредиту для розрахунку мінімізації кредитного ризику;

- розробляти навчально-методичне забезпечення для викладання дисципліни «Міжнародні фінанси»;

- організовувати самостійну індивідуально-консультативну роботу студентів над програмним навчальним матеріалом;

- організовувати проведення занять з дисципліни  з використанням активних методів навчання.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz