Неділя, 20.09.2020, 10:15
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Індивідуальне навчально-дослідне завдання та критерії оцінювання

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) включає додаткову роботу студента протягом навчального року.  Метою виконання ІНДЗ є: закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами під час вивчення дисципліни «Міжнародних фінансів».

При виконанні ІНДЗ студент повинен продемонструвати вміння в сфері науково-дослідної діяльності, роботи з готовими матеріалами, вміння творчого й оригінального вирішення постановених завдань.

ІНДЗ студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни «Міжнародних фінансів» з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

ІНДЗ передбачає виконання одного з наступних видів робіт  за вибором студента:

-        написання статей,  науково-пошукових робіт;

-        написання тез на науково-практичні студентські конференції, опрацювання статей та здійснення їх аналізу;

-        написання рефератів, створення презентацій.

При виконанні ІНДЗ студент одержує можливість самостійно досліджувати інформаційні джерела, в яких висвітлюються проблеми розвитку міжнародних фінансів,  координацію економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі; допомогає студентам оволодіти теоретичними та практичними основами грошових відносин, що складаються в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Огляд наукових публікацій розвиває навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту критично проаналізувати погляди різних науковців на певну проблему, узагальнити опрацьовані дані, висловити та обґрунтувати власну точку зору на вирішення проблеми, що загалом сприяє розвитку та поглибленню у студента наукового і практичного інтересу до майбутньої професійної діяльності.

Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів:

   вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи);

   теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, на основі яких виконується завдання);

   основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо);

   висновки;

   список використаної літератури.

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання здійснюється за відповідними критеріями.

 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

 

Тема 1. Предмет дисципліни  "Міжнародні фінанси"

1.   Тенденції та особливості розвитку міжнародних фінансів.

2.   Показники та проблеми ефективності відкритості економіки.

3.   Характеристика суб’єктів міжнародних фінансових відносин.

4.   Аналіз сучасної політики України в галузі міжнародних фінансів.

5.   Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему.

6.   Проблеми міжнародних фінансових відносин України та ЄС.

7.   Проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин України з Міжнародним  банком реконструкції та розвитку і Європейським банком реконструкції та розвитку.

 

Тема 2. Валютні системи

1.   Порівняльний аналіз паритету валюти та його форм на різних етапах розвитку валютних систем.

2.   Плаваючий валютний курс в Україні як необхідна умова для підтримання стабільності національної валюти.

3.   Порівняльний аналіз міжнародних розрахункових одиниць.

4.   Етапи становлення національної валютної системи України.

5.   Міжнародні валютні системи на сучасному етапі.

6.   Офіційні валютні резерви та стабілізаційні валютні фонди як інструменти валютного регулювання.

 

Тема 3. Світовий фінансовий ринок

1.                 Порівняльний аналіз найбільших міжнародних фінансових центрів.

2.                 Особливості фінансового менеджменту валютних відділів банків.

3.                 Особливості діяльності  фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку.

4.                 Аналіз сучасного стану валютного ринку України та його взаємозв’язок зі світовим валютним ринком.

5.                 Аналіз фондового ринку України та його взаємозв’язок з міжнародним фондовим ринком.

6.                 Проблеми державного регулювання фінансового ринку.

7.                 Інструментарій міжнародного валютного ринку.

8.                 Особливості арбітражних операцій на міжнародному валютному ринку.

9.                 Інструментарій міжнародного ринку капіталів.

10.             Операції із золотом на міжнародних фінансових ринках.

11.             Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку капіталів.

12.             Сучасні тенденції розвитку ринків золота у світі.

13.             Тенденції розвитку форексного ринку світу.

14.             Характеристика міжнародного ринку облігацій.

 

Тема 4. Вивіз капіталу та міжнародні інвестиції

1.       Причини вивозу капіталу з України.

2.       Венчурне фінансування як перспективна форма інвестування у світі.

3.       Політика іноземних інвестицій в Україні.

4.       Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні.

5.       Особливості державного регулювання іноземних інвестицій: зарубіжний досвід.

6.       Особли­вості фінансового менеджменту підприємств з іноземним капіталом.

7.       Правовий механізм міжнародного лізингу в структурі світових взаємовідносин.

8.       Фінансове рахівництво в умовах коливань валютних курсів.

9.       Специфіка реструктури­зації фінансових звітів закордонних філіалів.

10.   Платоспроможність боржників та її оцінка у міжнародній економіці.

11.   Сучасний стан та тенденції зовнішньої заборгованості в Україні.

12.   Роль міжнародних фінансових організацій в регулюванні зовнішнього боргу.

13.   Аналіз заборгованості країн «третього світу» за 2007-2008 роки.

14.   Аналіз заборгованості провідних індустріальних країн за 2007-2008 роки.

 

Тема 5. Оподаткування в системі міжнародних відносин

1.      Удосконалення системи оподаткування в Україні на шляху до Євроінтеграції.

2.      Види прямого оподаткування і його роль у системі фінансового регулювання.

3.      Податок з доходів фізичних осіб: міжнародний досвід.

4.      Офшорні зони та їх роль в міжнародних відносинах.

5.      Політика лібералізації торгівлі Європейського Союзу.

6.      Міжнародні податкові відносини і проблема подвійного оподаткування.

 

Тема 6. Міжнародні розрахунки

1.      Уніфікація міжнародних розрахунків.

2.      Форми міжнародних розрахунків та обставини, що зумовлюють їх вибір.

3.      Розрахунки векселями у міжнародних економічних відносинах.

4.      Аналіз ринку пластикових карток в Україні.

5.      Тенденції використання валютних клірингів  у міжнародних розрахунках.

6.      Кореспондентські відносини українських банків з банками інших держав.

7.      Компенсаційні операції у зовнішньоекономічній діяльності.

8.      Договірні гарантії у міжнародних розрахунках.

 

Тема 7. Баланси міжнародних розрахунків

1.      Способи балансування сальдо платіжного балансу.

2.      Динаміка платіжного балансу України та його вплив на фінансово-економічний стан країни.

3.      Монетарна модель платіжного балансу.

4.      Особливості платіжних балансів країн ЄС.

5.      Особливості складання платіжних балансів країн Центральної та Східної Європи.

6.      Особливості платіжних балансів країн «третього світу».

7.      Позиція України в Міжнародному валютному фонді.

 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання

 

          Виконання студентом індивідуального навчально–дослідного завдання передбачає виконання одного з наступних видів робіт  за вибором студента:

-  написання статей,  науково-пошукових робіт;

-  написання тез на науково-практичні студентські конференції, опрацювання статей та здійснення їх аналізу, написання рефератів, створення презентацій;

-  опрацювання законодавчих актів, складання тестів.

         Максимальна кількість балів за ІНДЗ – 15 балів .

         Критерії оцінювання:

1.        13,5 - 15 балів – студент вільно володіє проблематикою досліджуваної теми, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує широке коло наукових праць, в тому числі іноземних, робота відповідає усім вимогам щодо оформлення. При захисті індивідуального навчально-дослідного завдання демонструє обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання.

2.        11,2 - 13,4 бали – студент володіє знаннями на рівні п.1, але допускає неточності у трактуванні окремих проблем, відчуває певні труднощі в узагальненні теоретичного матеріалу. Є незначні недоліки в змісті та оформленні роботи. При захисті студент допускає незначні помилки в поясненні окремих термінів і категорій, при зауваженнях викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.

3.        9,0 – 11,1 бали – студент орієнтується у темі роботи, але не може зробити висновки, пов’язати теоретичні узагальнення, оформлення роботи не відповідає вимогам. При захисті студент дає на всі питання малообґрунтовані, неповні відповіді і лише з допомогою викладача може виправити допущені помилки.

4.        0,1 – 8,8 бали – студент не орієнтується в проблемі досліджуваної теми, показує незадовільну теоретичну підготовку. При захисті роботи дає неправильні відповіді або не відповідає на поставлені питання, припускається грубих помилок і не може їх виправити.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz