Субота, 25.05.2019, 08:13
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Форма входу

Індивідуальне навчально-дослідне завдання та критерії оцінювання

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) включає додаткову роботу студента протягом навчального семестру. Метою ІНДЗ є самостійне детальне дослідження окремих проблем функціонування та розвитку ринку фінансових послуг, а також систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з дисципліни, розвиток навичок самостійної роботи. 

ІНДЗ передбачає написання студентами доповідей, науково-пошукових робіт, підготовку повідомлень та презентацій, аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою, підготовку матеріалів до науково-практичних студентських конференцій.

Написання доповіді чи науково-пошукової роботи, підготовка повідомлення або презентації створює для студента можливість самостійно досліджувати інформаційні джерела, в яких висвітлюються проблеми функціонування ринку фінансових послуг як України та і інших країн світу, узагальнювати представлену інформацію та виділяти основне, вивчати і давати оцінку основним проблемам, шукати шляхи та висловлювати пропозиції щодо їх подолання.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою розвиває навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту критично проаналізувати погляди різних науковців на певну проблему, узагальнити опрацьовані дані, висловити та обґрунтувати власну точку зору на вирішення проблеми, що загалом сприяє розвитку та поглибленню у студента наукового і практичного інтересу до майбутньої професійної діяльності.

Студенти, що бажають прийняти участь у науковій роботі, можуть підготувати матеріали для участі у науково-практичних студентських конференціях. Для самостійної роботи пропонується написання тез доповіді або наукової статті для студентів, які зацікавлені у поглибленому вивченні дисципліни.

Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів:

        вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи);

        теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі яких виконується завдання);

        основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо);

        висновки;

        список використаної літератури.

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання здійснюється за відповідними критеріями.

          

 

 Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

 

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

 

1.        Фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку.

2.        Світова фінансова криза та її вплив на вітчизняний ринок фінансових послуг.

3.        Механізми забезпечення ефективного кругообігу фінансових ресурсів.

4.        Інноваційні фінансові послуги як спосіб капіталізації фінансових ресурсів.

5.        Венчурний капітал як інноваційний інструмент на ринку фінансових послуг.

 

 

Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг

 

1.        Концепція капіталу і корпоративні угоди на фінансових ринках.

2.        Фінанси домашніх господарств як складова частина фінансової системи країни.

3.        Державне управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку.

4.        Місцеве самоврядування як суб’єкт фінансового ринку.

5.        Фінансові посередники: інституційна роль та інструментарій.

6.        Нові форми взаємодії учасників фінансового ринку.

 

Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва

 

1.        Історичні аспекти розвитку ринку банківських послуг України.

2.        Роль банківської системи в господарській системі країни.

3.        Основні форми діяльності спеціалізованих небанківських установ на фінансовому ринку.

4.        Кредитні спілки та їх роль на ринку фінансового посередництва України.

5.        Страхові компанії як специфічні фінансові посередники українського ринку фінансових послуг.

6.        Особливості фінансових послуг недержавних пенсійних фондів як контрактних фінансових інститутів.

7.        Діяльність інвестиційних компаній на фінансовому ринку України.

8.        Фінансові посередники на світовому фінансовому ринку.

9.        Сучасний стан і перспективи розвитку ринку фінансового посередництва в Україні.

 

Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг

 

1.        Роль торговців цінними паперами в забезпеченні руху фінансових ресурсів.

2.        Інститути спільного інвестування та їх роль на вітчизняному фінансовому ринку.

3.        Трастові інститути, їх послуги у сфері довірчого управління активами.

4.        Маркет-мейкерство як спосіб просування цінних паперів.

5.        Фінансові аналітики на українському ринку фінансових послуг.

6.        Корпоративні рейтинги як інформаційний та аналітичний інструмент фінансового ринку.

 

Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг

 

1.        Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку грошового ринку в Україні.

2.        Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку позик в Україні.

3.        Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку валютного ринку в Україні.

4.        Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні.

5.        Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні.

6.        Особливості функціонування українського ринку золота і дорогоцінних металів.

7.        Ринок нерухомості в Україні як специфічний об’єкт вкладення капіталу.

 

Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку

 

1.        Особливості залучення ресурсів комерційними банками, політика мобілізації ресурсів.

2.        Фінансові операції на депозитному ринку країн з розвиненою ринковою економікою та в Україні.

3.        Вексель та його місце на фінансовому ринку. Особливості банківських операцій з векселями.

4.        Депозитні сертифікати НБУ як монетарний інструмент у боротьбі з інфляцією.

5.        Казначейські векселі: специфіка випуску та обігу в Україні.

6.        Ринок євродоларів: стан, особливості здійснення операцій.

7.        Грошово-кредитна і бюджетна політика України: "перемоги” та "поразки”     2009 року.

 

Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку

 

1.        Причини появи та розвиток ринку похідних фінансових інструментів, його роль в економіці країни.

2.        Проблеми і перспективи становлення ринку фінансових деривативів в Україні.

3.        Особливості міжбанківського ринку в Україні. Ринок операцій своп.

4.        Ринок поточних конверсійних операцій спот.

5.        Різновиди опціонних контрактів, особливості їх укладання.

6.        Світовий ф’ючерсний та форвардний валютний ринок.

7.        Механізм здійснення міжнародних розрахунків та їх роль у функціонуванні ринку фінансових послуг.

 

Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик

 

1.        Банківське кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

2.        Роль центрального та комерційних банків на кредитному ринку.

3.        Споживче кредитування в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.

4.        Особливості користування платіжними картками українських банків, переваги та недоліки.

5.        Іпотека як інструмент позабюджетного житлового інвестування в Україні.

6.        Криза іпотечного ринку США та її вплив на ринок нерухомості в Україні.

7.        Інвестиційне кредитування підприємств в Україні.

8.        Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку ринку факторингу та форфейтингу в Україні.

9.        Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку лізингу в Україні.

 

Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку

 

1.          Ринок корпоративних цінних паперів та його розвиток в Україні і за кордоном.

2.          Особливості формування портфеля цінних паперів в умовах фінансової кризи.

3.          Роль цінних паперів при виконанні основних функцій держави.

4.          Необхідність та специфіка випуску муніципальних облігацій.

5.          Стан первинного ринку цінних паперів в Україні.

6.          Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів в Україні та світі.

7.          Проблеми та перспективи розвитку іпотечних цінних паперів в Україні.

8.          Фінансове інвестування за допомогою депозитарних розписок.

9.          Біржові індекси як основні індикатори стану фондового ринку. Тенденції 2008-2009 років та їх прогнозні значення.

 

Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику

 

1.        Ризики українського фінансового ринку та методи управління ними.

2.        Інвестиційна діяльність страховиків в Україні та за кордоном.

3.        Страхування життя в Україні і світі: переваги та недоліки, стан і перспективи розвитку.

4.        Ризики іпотечного кредитування та шляхи їх нейтралізації.

5.        Особливості надання гарантії та поруки українськими комерційними банками.

 

Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг

 

1.        Біржовий та позабіржовий фондовий ринок у країнах з розвиненою економікою.

2.        Діяльність фондових бірж в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.

3.        Фондова біржа ПФТС – лідер серед організаторів торгівлі на фондовому ринку України.

4.        Сучасний стан, проблеми і перспективи функціонування позабіржового фондового ринку в Україні.

5.        Напрямки розвитку та функціонування Національної депозитарної системи України.

6.        Особливості надання послуг щодо реєстрування та зберігання цінних паперів в Україні

 

Тема 12. Державне регулювання ринку фінансових послуг

 

1.    Проблеми державного регулювання фінансового ринку в Україні та механізми їх вирішення.

2.    Проблеми регулювання банківської діяльності в Україні.

3.    Державне регулювання операцій з цінними паперами в Україні.

4.    Антимонопольні заходи держави і створення конкурентного середовища на фінансовому ринку України.

5.    Особливості регулювання діяльності українських фінансових посередників саморегулівними організаціями.

6.    Механізми реагування української влади на світову фінансову кризу.

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання

 

         Виконання студентом індивідуального навчально-дослідного завдання передбачає виконання науково-пошукової роботи або написання наукових статей, тез доповідей. Максимальна кількість балів за ІНДЗ – 10 балів (спеціальність "Фінанси”) та 15 балів (спеціальність "Банківська справа”).

         Критерії оцінювання:

 Критерії оцінювання:

  1. 9-10 балів (13,5-15 балів) – студент вільно володіє проблематикою досліджуваної теми, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує широке коло наукових праць, в тому числі іноземних, робота відповідає усім вимогам щодо оформлення. При захисті індивідуального навчально-дослідного завдання демонструє обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання.
  2. 7,5-8,9 бала (11,3-13,4 бала) – студент володіє знаннями на рівні п.1, але допускає неточності у трактуванні окремих проблем, відчуває певні труднощі в узагальненні теоретичного матеріалу. Є незначні недоліки в змісті та оформленні роботи. При захисті студент допускає незначні помилки в поясненні окремих термінів і категорій, при зауваженнях викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.
  3. 6-7,4 бала (9-11,2 бала) – студент орієнтується у темі роботи, але не може зробити висновки, пов’язати теоретичні узагальнення, оформлення роботи не відповідає вимогам. При захисті студент дає на всі питання малообґрунтовані, неповні відповіді і лише з допомогою викладача може виправити допущені помилки.
  4. 1-5,9 бала (1-8,9 бала) – студент не орієнтується в проблемі досліджуваної теми, показує незадовільну теоретичну підготовку. При захисті роботи дає неправильні відповіді або не відповідає на поставлені питання, припускається грубих помилок і не може їх виправити.
Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz