Неділя, 20.09.2020, 10:59
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Ринок фінансових послуг

Становлення ринкової економіки в Україні посилює увагу економічної науки до всіх складових ринкових відносин. Окрім товарних ринків та ринків трудових ресурсів все більшого значення сьогодні набуває ринок фінансових послуг. Саме з його допомогою розподіляється та перерозподіляється більша частина тимчасово вільних фінансових ресурсів.

Метою утворення та функціонування фінансового ринку є акумулювання й ефективне розміщення заощаджень в економіці, стан якої, в свою чергу, значною мірою зумовлений ефективністю переливу інвестиційних коштів від тих, хто має заощадження, до тих у кого на даний момент є потреба в капіталі. Акумуляція і переміщення фінансових ресурсів здійснюється за допомогою різноманітних фінансових інструментів і посередників, з використанням новітніх засобів комунікацій. Чим різноманітніша, з точки зору суб’єктів і розмірів,  структура заощаджень та можливостей інвестицій, тим більшою є необхідність в існуванні фінансового ринку.

Ринок фінансових послуг – це узагальнююча назва тих ринків, де проявляється попит і пропозиція на різні фінансові активи, це сукупність всіх фінансових активів країни, які знаходяться в постійному русі, розподілі і перерозподілі, що змінюються під впливом співвідношення попиту і пропозиції з боку різних суб’єктів економіки.

На фінансовому ринку діють різноманітні посередники, а саме: комерційні банки, кредитні спілки, ломбарди, факторингові та лізингові компанії, інвестиційні фонди і компанії та інші.

Основними структурними сегментами ринку фінансових послуг є кредитний, валютний, страховий та фондовий ринки.

В Україні фінансовий ринок все ще знаходиться на стадії становлення. Його формування стримують різноманітні політичні та економічні проблеми. Саме тому в умовах трансформації економіки нашої держави необхідними є кваліфіковані кадри з фінансів, які оперативно реагують на усі зміни ринкової кон’юнктури та приймають обґрунтовані управлінські рішення.   Враховуючи це, можна зробити висновок, що без знання, без постійного дослідження механізмів, особливостей функціонування фінансового ринку неможливий розвиток економічної науки та розбудова ринкової економіки.

Вивченню і розв`язанню цих питань і покликана сприяти робоча програма навчальної дисципліни "Ринок фінансових послуг", призначена для підготовки магістрів за спеціальністю "Фінанси".

Дана дисципліна є нормативною та вивчається студентами після вивчення таких дисциплін, як "Фінанси", "Міжнародна економіка", "Фінансовий ринок", "Фондовий ринок і цінні папери", "Міжнародні фінанси".

Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань особливостей функціонування ринку фінансових послуг, ролі кожної зі складових фінансового ринку у становленні і розвитку економіки України, механізму формування фінансових ресурсів та здійснення операцій з фінансовими інструментами.

Завданнями дисципліни є вивчення сутності та методологічних основ функціонування ринку фінансових послуг та окремих його сегментів, механізмів державного регулювання та контролю за діяльністю фінансових установ, набуття навичок аналізу основних показників, які відображають стан фінансового ринку, оволодіння прийомами прогнозування тенденцій розвитку ринку фінансових послуг.

Предметом дисципліни є система економічних відносин, які виникають між учасниками ринку фінансових послуг (населенням, суб’єктами господарювання, органами державної влади, фінансовими посередниками та інститутами інфраструктури ринку) у процесі надання різних видів фінансових послуг.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: на основі статистичних даних та офіційних звітів аналізувати та оцінювати діяльність професійних учасників ринку, зокрема, і досліджувати стан окремих структурних сегментів фінансового ринку в цілому; робити відповідні обґрунтовані висновки і прогнози за результатами проведеного аналізу; розробити аргументовані пропозиції щодо розвитку фінансового ринку України та його інтеграції у світовий фінансовий простір.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: суть поняття фінансовий ринок, його структуру та основних учасників; законодавчі акти та нормативні документи з питань регулювання діяльності суб’єктів фінансового ринку; основні фінансові операції, що здійснюються та фінансові послуги, що надаються на грошовому ринку і ринку позик, валютному ринку, ринку облігацій, пайових цінних паперів і похідних фінансових інструментів; механізми обслуговування діяльності основних суб’єктів ринку інститутами інфраструктури (фондовими біржами, учасниками Національної депозитарної системи); основні форми регулювання фінансового ринку.

Професійні компетенції, що формуються в процесі вивчення дисципліни

«Ринок фінансових послуг»

Аналітичні компетенції:

     проводити аналіз діяльності фінансових посередників та інститутів інфраструктури ринку фінансових послуг в Україні та за її межами;

     аналізувати сучасний стан фінансового ринку України в цілому та окремих його структурних сегментів, зокрема;

     визначати вплив світових тенденцій на функціонування і розвиток вітчизняного фінансового ринку;

     здійснювати аналіз світових та українських фондових індексів і на цій основі давати висновки про стан ринку цінних паперів;

     аналізувати зміни депозитних та кредитних ставок і робити висновки про стан грошового ринку і ринку позик;

     оцінювати вплив держави на стан і розвиток фінансового ринку;

     виявляти причини та наслідки розвитку світової фінансової кризи, перш за все, для економіки України.

Планово-проектні:

     прогнозувати тенденції розвитку фінансового ринку України та його окремих сегментів;

     застосовувати методи  ділової гри та мозкового штурму у пошуках правильного рішення певної проблеми;

     базуючись на інфляційних процесах та змінах облікової ставки НБУ, прогнозувати зміни депозитних та кредитних ставок комерційних банків;

     розраховувати показники вартості грошей у часі за допомогою методів компаундингу та дисконтування з метою визначення об’єктів ефективного вкладення капіталу;

     розробляти нові підходи щодо методики формування інвестором оптимального портфеля цінних паперів;

     на основі біржових індексів та показників капіталізації активів вітчизняних підприємств прогнозувати ефективність вкладення коштів у ті чи інші фінансові інструменти.

Організаційні:

     удосконалювати методику формування портфеля цінних паперів;

     уточняти систему показників, які використовують при прогнозуванні тенденцій розвитку фінансового ринку та його сегментів;

     забезпечувати реалізацію системи ефективного вкладення капіталу на основі аналізу біржових індексів, показників капіталізації активів підприємств,  а також методів  ділової гри та мозкового штурму;

     приймати оперативні і обґрунтовані управлінські рішення для усунення наслідків фінансової кризи на ринку фінансових послуг.

Контрольні:

     здійснювати контроль за ефективністю реалізації елементів системи ефективного вкладення капіталу на фінансовому ринку;

     контролювати відповідність рейтингових оцінок та аналітичних прогнозів фактичному стану фінансового ринку;

     проводити управління фінансовими ресурсами під час впливу світової фінансової кризи, враховуючи внутрішньорегіональні особливості.

Обліково-статистичні:

     застосовувати різні статистичні методи дослідження (методи вивчення динаміки, порівняння, методи абсолютних і відносних різниць, середніх величин, методи статистичного спостереження) показників діяльності усіх суб’єктів ринку фінансових послуг, а також окремих показників, що характеризують стан грошового, валютного, страхового, фондового ринків та ринку позик;

     здійснювати систематичну вибірку показників з метою визначення стану  та особливостей функціонування професійних учасників фінансового ринку України.

Науково-дослідницькі та навчально-методичні:

     розробляти прогнози розвитку грошового, валютного, страхового, фондового ринків та ринку позик в Україні, а також прогнози діяльності окремих учасників цих ринків;

     обґрунтовувати управлінські рішення щодо застосування тих чи інших інструментів регулювання і підтримання балансу на фінансовому ринку, у тому числі у зв’язку з впливом світової фінансової кризи;

     розробляти навчально-методичне забезпечення для викладання дисципліни «Ринок фінансових послуг»;

     організовувати самостійну індивідуально-консультативну роботу студентів над програмним навчальним матеріалом;

     організовувати проведення занять з використанням активних методів навчання.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz