Неділя, 20.09.2020, 10:53
Кафедра фінансів Буковинської Державної Фінансової Академії
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Форма входу

Список рекомендованої літератури

 

Основна література

1. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI.

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III (зі змінами).

3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР (зі змінами). 

4. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 № 2299-III (зі змінами).

5. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV (зі змінами).

6. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-III (зі змінами).

7. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV (зі змінами).

8. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 № 710/97-ВР (зі змінами).

9. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV (зі змінами).

10.              Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5.04.2001 № 2374-III (зі змінами).

11.              Про страхування: Закон України від 7.03.1996 № 85/96-ВР (зі змінами).

12.              Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР (зі змінами).

13.              Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III (зі змінами).

14.              Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами).

15.              Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 25.09.2002 № 861 (зі змінами).

16.              Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 04.04.2003 № 292 (зі змінами).

17.              Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 № 23-93 (зі змінами). 

18.              Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 (зі змінами).

19.              Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 № 632.

20.              Про затвердження Положення про надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 (зі змінами).

21.              Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.1996 № 689 (зі змінами).

22.              Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916.

23.              Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998         № 1597 (зі змінами).

24.              Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Постанова Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 508 (зі змінами).

25.              Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 (зі змінами).

26.              Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2004 № 389 (зі змінами).

27.              Про затвердження Правил випуску та обігу валютних деривативів: Постанова Правління Національного банку України від 07.07.1997 № 216 (зі змінами).

28.              Про затвердження основних засад грошово-кредитної політики на 2009 рік: Рішення Ради Національного банку України від 15.09.2008 № 14.

29.              Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: Розпорядження ДКРРФП від 26.04.2005 № 3981 (зі змінами).

30.              Про затвердження Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи: Наказ ДКЦПФР від 23.12.1996 № 328 (зі змінами).

31.              Про затвердження Положення про депозитарну діяльність: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 999 (зі змінами).

32.              Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: Рішення ДКЦПФР від 02.11.2006 № 1227.

33.              Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1000 (зі змінами).

34.              Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств: Рішення ДКЦПФР від 17.07.2003 № 322 (зі змінами).

35.              Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 № 387 (зі змінами).

36.              Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства  при  зміні  номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду: Рішення ДКЦПФР від 14.09.2000 № 125 (зі змінами).

37.              Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду: Рішення ДКЦПФР від  21.12.2006 № 1585 (зі змінами).

38.              Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств: Рішення ДКЦПФР від 15.03.2007 № 487 (зі змінами).

39.              Про затвердження Положення про порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 „Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” в інститути спільного інвестування: Рішення ДКЦПФР від 08.07.2003 № 304 (зі змінами).

40.              Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1001 (зі змінами).

41.              Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 17.02.2009 № 125.

42.              Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж: Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1542 (зі змінами).

43.   Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. –  608 с.

44.              Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2005. – 384 с.

45.   Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.

46.              Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2003. – 554 с.

47.              Шелудько В.М. Фінансовий ринок. – К.: Знання, 2006. – 535 с.

 

Додаткова література

48.   Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабіна Н.В. Фінансовий ринок: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 334 с.

49.   Бюлетень Національного банку України.

50.   Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навчальний посібник. – Львів: "Магнолія 2006”, 2007. – 214 с.

51.   Газета "Цінні папери України”.

52.   Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків:  Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга”, 2007. – 523 с.

53.   Журнал "Вісник Національного банку України”.

54.   Журнал "Инвест-газета”.

55.   Журнал "Ринок цінних паперів України”.

56.   Журнал "Фінанси України”.

57.   Крамаренко В.І., Холод Б.І. Біржова діяльність: Навч посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 264 с.

58.              Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. 3-є вид., виправл. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

59.              Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник. Вид 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000.

60.   Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

61.   Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

62.   Портфельне інвестування: Навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева– К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

63.   Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 572 с.

64.   Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 584 с.

65.   Фінанси підприємств: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Поддєрьогіна. – 7-ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

66.   Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 615 с.

67.              Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. Т. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

68.              Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 410 с.

 

Інтернет-ресурси

69.  www.bank.gov.ua – Національний банк України.

70.  www.dfp.gov.ua – Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

71.  www.finance.ua – система розкриття інформації на фінансовому ринку України.

72.  www.kontrakty.com.ua – журнал "Контракти”.

73.  www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

74.  www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

75.  www.pfts.com – Перша фондова торговельна система.

76.  www.securities.org.ua – інтернет-бібліотека "Цінні папери України”.

77.  www.smida.gov.ua – система розкриття інформації на фондовому ринку України.

78.  www.ssmsc.gov.ua – Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

79.  www.uaib.com.ua – Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

80.  www.ukrse.kiev.ua – Українська фондова біржа.

81.  www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.

82.  www.utis.mk.ua – Південноукраїнська торговельно-інформаційна система "Південь-Сервер”.

83.  www.zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України.

Новини кафедри
Пошук
Фінансові новини
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz